Debatt

Vilket syfte har Leion?

Debatt Artikeln publicerades

Det första man kan fråga sig är vilket motiv och syfte Ingvar Leion (BT 26/1) och andra debattörer med liknande resonemang har? Vilka intressen företräds?

Vill ni bidra med förslag på hur vi ska nå en hållbar utveckling? Eller vill ni hitta ursäkter för att inte behöva förändra er livsstil och därmed slippa ta ansvar?
Leion påstår att utsläppen av koldioxid i Sverige endast utgör en liten del av världens koldioxidutsläpp. Detta är inte något särskilt överraskande – vi utgör ju endast en mycket liten del av världens befolkning. En betydligt intressantare jämförelse är att titta på utsläpp och resursförbrukning per person. Då bör man också beakta att vår konsumtion av importerade varor bidrar till utsläpp i tillverkande länder som t. ex. Kina. Det betyder att svenskens koldioxidutsläpp därmed är betydligt högre än den genomsnittlige världsmedborgarens.
Den globala uppvärmningen handlar inte om huruvida vi kan odla vindruvor i trädgården eller om det fanns sköldpaddor i Sverige under bronsåldern. Det handlar om att livsvillkoren för sex miljarder människor, en mängd växt- och djurarter och världens ekosystem, som vi alla är beroende av drastiskt håller på att förändras. Det är en majoritet av världens forskare på området eniga om. Det handlar om att alla jordens människor (inte bara vi i Norden) ska ha möjlighet att överleva och försörja sig på en begränsad mängd resurser. Om vi far ökenklimat och översvämningar i stora områden innebär det en förlust av brukningsbar jord och därmed förlust av viktiga resurser.
Detta innebär förstås att människor från dessa områden måste söka sin försörjning någon annanstans, vilket i sin tur kan leda till konflikter om jord, vatten och andra naturresurser.
Det är troligt att vi behöver ändra vår livsstil för att långsiktigt skapa en välfärd för alla världens människor. Därmed inte sagt att vi ska återgå till någon stenåldersnivå.
Att inte våga ta i dessa svåra frågor som klimatproblemet innebär är att sticka huvudet i sanden och inte ta sin del av ansvaret.

Katarina Berlin Thorell
agronom
Daniel Thorell
biolog