Debatt

SD vill skjuta av de svenska svinen

Jakt Artikeln publicerades
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Jägarna fungerar som en brygga för en historisk och kulturell tradition genom att jaga utav naturens överskott av vilt. Över tid så har viltstammarna i Sverige varierat, vilket är fullt naturligt, främst beroende på geografiska förutsättningar avseende klimat och natur. Dock så har vildsvinen uppvisat en kraftig populationsökning de senare åren. Vildsvinen har gått om älgen som jaktbart vilt och jaktsäsongen 2014/2015 så sköts det fler vildsvin än älgar i Sverige.

Det i sin tur påverkar inte bara tillgången till skjutbart vilt, utan det har också medfört en större andel viltskador på både grödor, skog och trädgårdar. De senaste åren så har det också skett en kraftig ökning av antalet viltolyckor, i många fall beroende på en större vildsvinsstam.

Det är viktigt att regler och lagstiftning anpassas när ett vilt ökar dramatiskt, vilket är extra viktigt med tanke på att vildsvinen främst är ett nattaktivt och skyggt djur.

För att hålla vildsvinsstammen i balans och minimera dess negativa inverkan, anser vi i Sverigedemokraterna att fler hjälpmedel bör tillåtas och regleringen, till exempel avseende mörkersikten och belysning, behöver förenklas. Vi vill också särskilt betona betydelsen av en bättre fungerande viltförvaltning. Vi anser att en renodlad viltmyndighet bör överta Naturvårdsverkets och andra myndigheters funktioner som är kopplade till viltvård och jakt. Här kan polisens vapenlicenshantering nämnas som ett uppdrag som med fördel kan flyttas till just en sådan viltmyndighet.

Viltkött är en fantastiskt god och nyttig resurs och vi vill därför se en förenkling avseende regler för hantering och försäljning av vildsvinskött. Ett ökat utbud av viltkött skulle bidra till en ökad avskjutning med minskade skador på åkrar, skog och trädgårdar som följd.

Vi i Sverigedemokraterna anser att en fungerande viltförvaltning förutsätter en god ekologisk och naturlig balans.

Runar Filper (SD), jaktpolitisk talesman