Debatt

Moderaternas urholkning av sjukvården måste brytas

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Trots en historiskt god ekonomisk sits har M-styret i regionen år efter år gett sjukhusen för lite pengar, anser skribenterna.

Vårdens pengar ska gå till vård, sjukvården ska ges tillräckliga resurser och vårdpersonalen få bättre villkor. Det är de tre huvudbudskapen i det budgetförslag som Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen lagt för 2020 och plan för åren 2021–2022. Att råda bukt på den försämrade tillgängligheten, på personalens orimliga situation, på överbeläggningarna, på de långa väntetiderna och oacceptabla köer till vården överskuggar i dagsläget allt. Därför satsar vi totalt nästan 1,1 miljarder mer på sjukvården och dess personal, jämfört med det moderatledda regionstyret.

”Vi vill satsa på den egna sjukvården och säger nej till nya dyra marknadsexperiment och affärsområden i vården.”

Det finns många saker som skulle behöva göras, men efter drygt fyra år av moderatlett styre måste det mesta av resurserna läggas på att reparera den urholkning av sjukhusens ekonomi som detta styre orsakat. Trots en historiskt god ekonomisk sits har M-styret år efter år gett sjukhusen för lite pengar i förhållande till vad de är ålagda att göra. Det var detta som ledde fram till de gigantiska underskott – runt 1,2 miljarder enligt sjukhusens egna beräkningar – som sjukhusen hade med sig in i 2019. Tack vare att Socialdemokraterna fick en majoritet med sig ströks de gamla underskotten. Men sparkraven för året ligger kvar eftersom det moderatledda styret inte på något sätt förbättrat de ekonomiska villkoren. Effekterna av det ser vi i dag i neddragning av personal, stängda vårdavdelningar, allt längre köer till operation och behandling och långa väntetider på akuterna.

Vårdens pengar ska gå till vård. Vi vill satsa på den egna sjukvården och säger nej till nya dyra marknadsexperiment och affärsområden i vården. De är inte bara är kostsamma, de ökar också ojämlikheten och det kan vi aldrig acceptera. Och vi vill se en organisation där vårdens villkor i högre grad styrs av dem som har verklig insikt i varje regionområdes särskilda behov, inte av tjänstemän och politiker i residenset i Vänersborg.

Vi vill satsa på den egna personalen, istället för att lägga stora summor på dyr hyrpersonal. Socialdemokraterna lägger drygt 600 miljoner kronor till särskilda personalsatsningar. Det handlar om höjda grundlöner i sjukvården, ökad satsning på jämställda löner samt en extra låglönepott. Vi ger också, till skillnad från det moderatledda styret, full kompensation för förväntade ökade kostnader, till exempel nya löneavtal. Det gör att satsningarna på höjda löner inte urholkas.

Vi har tillit och tro på vår personal och våra verksamheter. Vi är fullt trygga med att de klarar av att lösa många av de problem vi har i vården i dag, om de ges rimliga förutsättningar. Dessa förutsättningar vill vi ge.

Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

Claes Redberg (S), vice ordförande för Säs

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.