Debatt

Vi måste satsa mer på lärarna

Debatt ,
Det är mycket att hålla reda på för en lärare.
Foto:JESSICA GOW / TT
Det är mycket att hålla reda på för en lärare.

Vi ska ha välutbildade lärare, som också kan fortsätta att bilda sig. Att vara lärare kräver att man ständigt vidareutvecklar sin kompetens och fyller på sin kunskapsbank, skriver Annette Carlson och Ulf Sjösten (M).

Lärarna är den viktigaste resursen för en skola som bygger kunskap och resultat, en skola som ger alla elever en bra start i livet. Moderaterna har tagit beslut om en ny skolpolitik som ännu tydligare lyfter lärarnas betydelse.  

Riktigt bra lärare kräver en riktigt bra lärarutbildning. Vi vill förstärka lärarutbildningen och ställa högre krav redan i antagningen, tillsammans med en lämplighetsprövning.

Det ska finnas valfrihet för den som vill utbilda sig till lärare. Därför vill vi konkurrensutsätta lärarutbildningen och låta även fristående aktörer erbjuda pedagogiska utbildningar. I den frågan har vi Moderater i Västra Götaland varit särskilt pådrivande.

Vi vill också att fler akademiker ska få chansen att bli lärare genom påbyggnadsutbildning, kompletterande pedagogisk utbildning, och att de ska ha möjlighet till en högre studietakt för att snabbare kunna sadla om.

Lärarnas kompetens spelar roll för elevernas resultat. Vi ska ha välutbildade lärare, som också kan fortsätta att bilda sig. Att vara lärare kräver att man ständigt vidareutvecklar sin kompetens och fyller på sin kunskapsbank. Varje lärare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan och vi behöver jobba mer med lärarlyft och andra fortbildningsinsatser för att utveckla undervisningsmetoder och stärka lärarnas kompetens.

Höga krav höjer statusen för läraryrket. I Borås har Moderaterna, tillsammans med Allianspartierna, avsatt medel till ett lokalt skollyft under fyra år, redan i 2015 års budget.

Ett attraktivt läraryrke kräver attraktiva löner. Satsningen på höjda lärarlöner måste fortsätta. Vi vill också att karriärtjänstsystemet utvecklas, med fler steg som också är kopplade till tydliga skolutvecklingsuppdrag.

Alltför många lämnar läraryrket. Det är i sig inte bra och inte heller hållbart när vi brottas med lärarbrist. Fler insatser måste göras för att locka tillbaka utbildade lärare till yrket. Där måste vi börja med att på djupet klargöra förutsättningarna och hitta vägar för att kunna locka tillbaka till yrket.

Ordning och reda i klassrummen är en förutsättning för arbetsro och en god arbetsmiljö. Vi vill därför att omdömen i ordning och reda ska införas som en skriftlig kommentar och bilaga till terminsbetyget i grundskola och gymnasium.

Det måste bli ett slut på tomma ord och felriktade satsningar. Vi ser flatheten i S-MP-regeringen och vi ser den i Borås. Vi måste gå från ord till handling om vi ska lyckas lyfta läraryrket och ge alla elever den chans i livet som de har rätt till.  

Annette Carlson (M)

kommunalråd i Borås

Ulf Sjösten (M)

1:e vice ordförande i grundskolenämnden