Debatt

Ulrik Nilsson: Vi gjorde rätt med Maksinen

Debatt Artikeln publicerades

För mig är frågan inte om Peter Maksinen har gjort något olagligt i sin roll som vd för Borås energi och miljö, eller i sak vad som hänt. Frågan för mig, och som också var det styrelsen ställdes inför, var om styrelsen har fortsatt förtroende för honom, skriver Ulrik Nilsson.

De dåvarande ledamöterna i styrelsen för Borås energi och miljö Kristian Silbvers (SD) och Carl-Axel Rudd (L) har dels i en gemensam reservation till styrelseprotokollet samt i uttalande i BT kritiserat styrelsebeslutet om att entlediga vd:n, Peter Maksinen, för Borås energi och miljö AB. Vad gäller själva grunderna för beslutet så avstår jag från vidare kommentarer, men vad gäller formenfrågan så förtjänar den en mer utförlig beskrivning.

”Genom agerandet från Silbvers och Rudd så blir slutsatsen att det är viktigare att gynna sig själv och sitt parti genom utspel än att skona personer. Risken är att framtida rekrytering därmed försvåras.”

För mig så är det tre punkter som bör belysas. Av reservationen och av artikeln framgår att Silbvers och Rudd anser att vd skulle haft rätt att försvara sig/bemöta uppgifterna. För mig är frågan inte, i detta läge, om vd har gjort något olagligt eller i sak vad som hänt. Frågan för mig, och som också var det som styrelsen ställdes inför, var om styrelsen har fortsatt förtroende för vd. Min egen uppfattning redogjorde jag för och motiverade vid styrelsemötet. Har en majoritet av styrelsen inte förtroende för en vd så bör vd-rollen avbrytas. Om det är så att Silbvers och Rudd bygger hela sitt förtroende på om vd har handlat lagligt eller ej, då kan jag förstå deras krav om försvar, för egen del handlar det mer om jag uppfattar att vd framåt kan hantera företagets utmaningar. Min slutsats var att så inte var fallet.

För det andra får det anses som märkligt att Silbvers och Rudd i sak inte yrkade på att styrelsen skulle bekräfta förtroendet för vd mot bakgrund av vad som framkom i BT:s artikel (något oklart om båda stod bakom alla uttalanden). Även om man anser att man inte fått all information så bör man ta ställning i sakfrågan, och det naturliga, inte minst mot vad man skriver i den gemensamma reservationen, borde ha varit att yrka på att vd skulle vara kvar (det vill säga uttala fortsatt förtroende). Detta avstod man ifrån, och inom politiken (som ju Silbvers och Rudd inte vill blanda in i bolaget) är det ett vanligt sätt för de fega att hänvisa till att beredningen är ofullständig, så att man kan slippa att ta obekväma beslut. I det aktuella fallet så borde det bara ha funnits två hedersamma ställningstaganden, förtroende eller bruset förtroende.

Den tredje frågan avser själva processen och där har ju även ett antal gått ut och sagt sig kunna leverera bättre kunskap. Till exempel uttalande företrädare för Västsvenska handelskammaren, Ove Lillestöl, den uppfattningen. Det förefaller som att samtliga av dem som uttalat sig inte beaktat att ett kommunalt bolag enligt lag både skall följa de kommunala principerna och aktiebolagslagen. Styrelsen för Borås energi och miljö anlitade inför nu varande mandatperiod Styrelseakademin för utbildning, och vid en sådan utbildning bad jag de (experterna) att beskriva hur just en sådan situation som vi nu ser borde hanteras. Föreläsaren valde då att helt bortse från de kommunala principerna och argumenterade enbart utifrån aktiebolagslagen. Ett kommunalt bolag får inte neka insyn i enlighet med offentlighetsprincipen, ett kommunalt bolag måste upprätta protokoll (som är offentlig handling) över alla sammanträden, ett kommunalt bolag måste lämna ut handlingar som begärs etcetera.

Kristian Silbvers sa till mig i samtal inför styrelsemötet dels att han ansåg att beredningen från presidiet, Eva Theén-Johansson (MP), Erika Storme Martinger (S) och undertecknad, varit korrekt så när som på att han ville att styrelsen skulle träffas innan mötet med vd.

Hans uppfattning var att styrelsen skulle kunna föreslå vd att lämna på egen begäran, något som för mig vore helt kontraproduktivt. Vill man ge vd möjlighet till en hedersam exit, vilket vi vill, så kan man inte ha ett offentligt protokoll där vd uppmanas att avgå. Av det skälet valde vi tre, var och en för sig, att berätta för vd att förtroendet inte längre fanns och sedan var det upp till vd att avgöra nästa steg. Nu valde han inte att lämna, så vårt erbjudande om en hedersam exit föll och i det ljuset kunde vi lika gärna ha följt Silbvers förslag.

Jag kan bara beklaga att Silbvers och Rudd väljer att göra detta till en partipolitisk fråga genom att skriva sin reservation, som ju blir offentlig och som givit dem tillträde i media. Det har funnits en ”gentlemens agreement” mellan partierna att inte i onödan utsätta kommunala tjänstemän för mediedrev eftersom det kan skada deras framtida möjligheter. Det funkar inte alltid med chefstjänstemän, men hittills har uppfattningen varit att man skonar framtida möjligheter. Genom agerandet från Silbvers och Rudd så blir slutsatsen att det är viktigare att gynna sig själv och sitt parti genom utspel än att skona personer. Risken är att framtida rekrytering därmed försvåras.

Den som hävdar vikten av professionalitet bör kanske inte politisera denna typ av frågor utan närma sig de kommunala bolagen med respekt för såväl det offentligas krav som ledarskapet och aktiebolagslagen.

Ulrik Nilsson (M), 1:e vice ordförande i Borås energi och miljö AB

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.