Debatt

Verklig integration kräver reformer – inte medborgartest

Integration Artikeln publicerades

För att ge människor som har kommit till Sverige en chans att integreras krävs stora förändringar vad gäller arbetsmarknad, bostadsmarknad och synen på försörjning. En av de viktigaste förändringarna är att ge människor arbetstillfällen så att de inte fastnar i bidragsberoende – inte att testa hur många svenska kungars namn de kan.

De senaste åren har tusentals individer invandrat till Sverige av olika anledningar. Vissa flyr från krigets Syrien, vissa för att slippa vara politiskt, religiöst eller sexuellt förtryckta och andra för att söka efter lyckan. För att ge dessa människor – som många gånger saknar tillräcklig utbildning – en chans att bli självförsörjande måste vi reformera stora delar av arbets- och bostadsmarknaden. Det handlar inte bara om nyblivna svenskar – flertalet medborgare som är födda och uppvuxna i Sverige lider av samma problem.

Emil Ramezani Semnani Moghaddam från Moderata ungdomsförbundet menar att ett medborgartest hade hjälpt oss att integrera de som väljer att ta sig till Sverige då det hade varit obligatoriskt att anpassa sig och lära sig hur Sverige fungerar.

Det är viktigt att man blir medveten om sina rättigheter och skyldigheter, vilket ett lag- och regeltest kan bidra med, men att påstå att det hade hjälpt oss att integrera någon är felaktigt. Vad politiker bör fokusera på är att skapa förutsättningar för människor med bristande utbildning så att även de kan få ett jobb – för ett enkelt jobb är alltid bättre än inget jobb alls. Man lär känna andra svenskar och kan därför lära sig språket och man får bygga upp ett kontaktnät. Personen i fråga kan därefter ta ett lån för att skaffa sig en bostad och på så sätt fortskrida integrationsprocessen. Det bästa sättet att integrera människor är att inkludera dem i samhället.

Emil Ramezani Semnani Moghaddam menar i sin artikel att man med all rätt skall särbehandla ”infödda svenskar” och invandrare – menar han att svenskar inte våldtar, mördar, rånar och begår andra brott? Även sådana som har gått flertalet år i svensk skola kan hamna fel och göra beklagliga saker, och det händer alltför ofta. Att hävda att invandrare inte ”har de baskunskaper som krävs för att vara en bra medborgare” är i högsta grad raljant och påståendet byggs på allt annat än fakta.

Att som ny svensk ha ett jobb och en bostad, kanske en Volvo och en hund, lära känna andra svenskar som man kan prata med för att lära sig språket – det skapar en känsla av tillhörighet och i sin tur de bästa förutsättningarna till lyckad integration.

Soroush Rezai, ordförande, LUF Södra Älvsborg