Debatt

Varken klokt eller konstruktivt

Debatt Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna William Petzäll och Krister Maconi viftar (BT 4/1) bort motsägelsen i deras partis kommunpolitiska handlingsprogram. I programmet står att läsa att kommunal service uteslutande bör ges på svenska samtidigt som det också står att äldre invandrare har rätt till äldreomsorg på sitt eget språk. Petzäll och Maconi menar nonchalant att de gott kan leva med devisen ”ingen regel utan undantag”.

En märklig inställning, både till sitt eget kommunpolitiska handlingsprogram och med tanke på att äldreomsorgen är så central del av den kommunala servicen. Hur ska andra politiker och framförallt sd:s väljare veta vad som gäller för partiets företrädare i Borås?
Kunskaper i svenska språket är oerhört viktigt. Mycket riktigt betonas språkets vikt redan på sidan tre i majoritetens budget för 2008. Men jag har svårt att se det upprörande i att kommunen erbjuder tolkar eller service på invandrares eget språk. Jag ser det som en självklarhet att kommunen möjliggör för alla sina invånare att ta del av den kommunala servicen. Genom att få människor delaktiga i samhället minskar utanförskap och de problem som lätt följer på utanförskap. Om man som sverigedemokraterna vill dela upp människor i vi och dom späder man istället på utanförskapet. Det är varken en konstruktiv eller klok inställning.

Johan Hellström(mp)