Debatt

Vargjakten är inte en nationell fråga

Debatt Artikeln publicerades

Licensjakten går ut på att ett stort antal vargar skjuts, oavsett om de gjort någon skada eller inte, bara för att några fått för sig att sådan jakt skulle stärka acceptansen för vargen eller för införseln av nya vargar med nya gener, skriver Carl Schlyter.

Svar till Andreas Carlgren och Eskil Erlandsson (BT 7/2). Att bevara naturens mångfald av arter är ett gemensamt ansvar för mänskligheten. Vad ett EU-land gör mot en art påverkar chansen att bevara arten inom EU som helhet.
Därför är det rimligt att EU har lagar om skydd för hotade arter. Detta gäller inte minst de stora rovdjuren, som lever i så glesa stammar att ett enskilt land kan vara för litet för att rymma en långsiktigt livskraftig population.

Även om vi tycker EU har stora brister, så har Miljöpartiet sedan 1999 sagt ja till EU-beslut om minimiregler för skydd av hotade arter och naturtyper och för åtgärder mot gränsöverskridande föroreningar. Art- och habitatdirektivet är en EU-lag som bland annat anger att vissa arter, till exempel vargen, ska vara strikt skyddade. Sådana arter får inte dödas, utom i vissa undantagsfall som anges i direktivet. Detta gällde redan när Sverige gick med i EU – så det är inte Miljöpartiet som gjort detta till en fråga för EU.

Ändå låtsas miljöminister Andreas Carlgren och landsbygdsminister Eskil Erlandsson att vargjakt skulle vara en rent nationell fråga. Så okunniga tror jag inte att de är utan det är ett försök att lura läsarna. Läsarna ska i stället veta att de svenska allianspartierna sällan har några invändningar mot att stärka EU:s makt. Undantag från skyddet av hotade djurarter kan göras bland annat för att skydda tamdjur från rovdjursangrepp. Det tycker Miljöpartiet också är okej. Men licensjakten handlar inte om det.

Licensjakten går ut på att ett stort antal vargar skjuts, oavsett om de gjort någon skada eller inte, bara för att några fått för sig – utan att det finns några hållbara skäl att tro det – att sådan jakt skulle stärka acceptansen för vargen som art eller för införsel av nya vargar med nya gener. Troligen innebär licensjakten på varg ett brott mot EU-lagstiftningen.

Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen, Världsnaturfonden och Djurskyddet Sverige har därför anmält Sverige till EU-kommissionen och jag har som EU-parlamentariker ställt frågor till den ansvarige kommissionären Potocnic. Jag tycker det är angeläget att kommissionen och EU-domstolen tar upp frågan så det blir klarlagt vad som gäller.

Om Centerpartiet är ett parti som tycker att gällande lagar ska följas, så borde även ni välkomna den granskningen. Sverige har i förhandlingar om Cites -konventionen till skydd för hotade arter – alltid hävdat att alla länder ska följa det man kommit överens om, även fattiga länder med oerhört mycket mindre resurser än Sverige.
Miljöpartiet tycker att man ska följa både EU-direktiv och internationellt framförhandlade konventioner som Cites, när det gäller att skydda hotade djurarter. Det gäller såväl tiger som varg. Alliansens rovdjurspolitik är varken hållbar eller ansvarsfull, utan misslyckad.

Kritiken mot den är stark, både från EU-kommissionen och forskare. Här skulle de centerpartistiska ministrarna må bra av ett lite mer internationellt perspektiv i stället för att försöka plocka billiga poäng som en sorts EU-kritiker. Se upp för ulvar i fårakläder!

Carl Schlyter (MP)
EU-parlamentariker