Debatt

Varför låsa fast oss i kärnkraft och fossil teknik?

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Forsmark

Vindkraften är en av nycklarna för att minska Sveriges klimatpåverkan, menar Tommy Josefsson.

Jag såg på Agendas partiledardebatt i söndags. I avsnittet om klimathotet framgick att de partier som är minst engagerade i klimathotet – SD, KD, L och M – också är de partier som tycker att kärnkraften är bra. Det som inte kom fram i debatten är problemet med uran. Uranbrytning är förstörande för naturen och skapar stora risker för dem som arbetar med det. I Ranstad norr om Falköping bröts alunskiffer för att utvinna uran, men stoppades på grund av alla problem. Så varför skall Sverige bli beroende av utländska energikällor? Att ny kärnkraft dessutom är dubbelt så dyr som vindkraft per producerad kilowattimma gynnar inte elpriserna.

”Glädjande är att de flesta svenskar tycker att klimathotet är allvarligt.”

Eftersom klimathotet ökar och att Sverige ska försöka klara Parisavtalets mål på max 1,5 graders ökning, måste vi omedelbart minska koldioxidutsläppen med cirka tio procent per år. Då kan vi inte starta bygget av ett kärnkraftverk, som har en byggtid på över tio år. Däremot kan vi bygga ut vindkraften, både till havs och i områden där det blåser mycket och som har stort avstånd till bebyggelse. Att bygga vindkraftverk kan ske mycket snabbt.

Kraftbolaget EON visade med Arconaprojektet (norr om Rügen) att en havsbaserad vindkraftspark på 385 MW kan byggas på några månader. Den beräknas försörja 400 000 hushåll med el.

Lika snabbt kan stora solcellsanläggningar byggas, eftersom det finns färdiga delar som enkelt kan monteras på ställningar eller på hustak. Eftersom det inte alltid blåser tvivlar en del på vindkraften. Då är vi lyckligt lottade i Sverige eftersom vi får en mycket stor andel av elen från vattenkraften.

Som bekant kan vi spara energi i vattenmagasin och starta turbinerna när det inte blåser tillräckligt. Dessutom kan vi producera vätgas av billig elenergi under sommaren, som sedan kan användas under vintertid. Det största hotet mot den förnybara energitekniken är snarare de som investerat mycket kapital i fossilkraftverk, kärnkraftverk, kol- och urangruvor, raffinaderier och så vidare. De är enormt rika, men riskerar att förlora stora summor om den förnybara tekniken slår igenom ännu mer. Därför kan de finansiera dyra kampanjer för att förvirra om växthusgasernas klimatrisker. De försöker med mycket pengar fördröja den förnybara energin. Med i detta spel är kärnkraftspartierna – SD, KD, L och M – som helt sluter upp bakom ”fossil-kapitalet”.

Glädjande är att de flesta svenskar tycker att klimathotet är allvarligt och utmanar mänskligheten och att de flesta anser att det krävs både förnybar energiteknik och alternativ till dagens slöseri.

Till exempel vill Vänsterpartiet satsa på järnvägar istället för flyg, billig kollektivtrafik istället för biltrafik där det är möjligt. Det vore fantastiskt bra om fossilkapitalet inser att en förnybar teknik är en stor del av att minska klimathotet och istället investerar för framtiden. Det skulle dessutom skapa många nya och meningsfulla arbetstillfällen över hela Sverige.

Tommy Josefsson, medlem i Vänsterpartiet Borås

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.