Debatt

Vår jobbpolitik ger resultat

Debatt Artikeln publicerades

Replik på Tommy Waidelichs artikel ”Stärk drivkraften att arbeta” (BT 7/9).

Just nu är det oroligt i många europeiska ekonomier. Även Sverige påverkas. Samtidigt har vi ett bättre utgångsläge än många av våra grannländer. Alliansen har sedan 2006 tagit ansvar för Sveriges ekonomi genom att se till att fler har fått ett arbete. I Västra Götaland är antalet arbetslösa nu 10 000 färre än förra året, enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

Vår jobbpolitik vilar på tre ben. Vi vill att det ska löna sig bättre att arbeta, att fler ska våga anställa och att fler företag ska vilja starta, stanna och växa i Sverige. Det är en politik som har gett resultat. När jobbskatteavdragets effekter på sysselsättning och arbetade timmar har utretts av bland andra Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet, har man sett tydliga positiva resultat. Effekten bedöms på riksnivå vara 70 000–120 000 fler heltidstjänster.

När incitamenten till att arbeta förbättras ökar sysselsättningen, Sverige går framåt. Det är därför glädjande att Tommy Waidelich håller med om att det ska löna sig att gå från bidrag till arbete.

Åtgärder har också riktats mot dem som står längst ifrån arbetsmarknaden och Sverige tillhör nu de länder i EU som har lägst andel långtidsarbetslösa.
Alliansen har gjort det enklare att starta och driva företag genom en minskad administrativ regelbörda, sänkta egenavgifter och sänkt bolagskatt. Vi har dessutom halverat arbetsgivaravgiften för människor under 26 år så att trösklarna för att anställa unga har minskat. Bara i Västra Götalands län har antalet öppet arbetslösa ungdomar minskat med över 15 procent det senaste året.

Vi har satt jobben främst sedan 2006 och under de kommande åren kommer vi att fortsätta satsa för att alla som kan arbeta också ska ha möjlighet att göra det. Möjligheten att kunna förverkliga sig själv är den bästa hjälpande hand som kan ges.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
riksdagsledamot

Ulrik Nilsson (M)
riksdagsledamot

Jan Ericson (M)
riksdagsledamot