Debatt

Vår försvarsförmåga är körd i botten

Debatt Artikeln publicerades

Steg för steg fortsätter alliansregeringen att stärka Sveriges totala försvarsförmåga, skriver försvarsutskottets vice ordförande tillika ordföranden i försvarsberedningen, Cecilia Widegren (M), i BT 12/5 .

Det låter ju utmärkt. Blir det kanske tio mekaniserade brigader, ett kostnadseffektivt robotluftvärn, ett återupprättat civilförsvar och en rejäl satsning på landets försörjningsberedskap?

Nej, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skall få i uppgift att utveckla planeringen av det civila försvaret vid höjd beredskap. Mer konkret än så blir det inte, men Widegren och hennes alliansvänner måste ge sken av att de nu reparerar vad de tidigare socialdemokratiska regeringarna rivit ner. Saken är ju annars den att nedrustningen av totalförsvarets samtliga grenar skett i samförstånd över parti- och blockgränserna. Efter ÖB:s avslöjande om enveckasförsvaret och ryssarnas flygövningar är det ju lite pinsamt att gå in i den rent militära debatten just nu, och det är tydligen därför Widegren plötsligt visar intresse för försvarets civila delar. Men även här finns ju bara en potemkinkuliss att visa upp, därav den innehållslösa debattartikeln.

Det är väl inte många som minns längre att försvarets så kallade ominriktning bland annat hade som skäl att hoten mot oss växlat från militära till civila med naturkatastrofer, flyktingströmmar och IT-attacker. Det paradoxala är att de ansvariga politikerna även plockade bort de delar av totalförsvaret som skulle kunna vara till nytta i sådana fall. Och den militära enhet som är direkt gripbar även under fredstida förhållanden, det vill säga Hemvärnet, har mycket kraftigt reducerats.

Bakom flosklerna döljer sig det bistra faktum att politiker och anpassliga höga militärer kört vår nationella försvarsförmåga i botten, i bästa fall i fåfäng förhoppning att den kan återtas vid behov. Men någon återvändo är inte möjlig ens under en mycket lång tidsperiod. Det skulle krävas enorma resurser och är därför politiskt död. Nato-anslutning, som en del hökar propagerar för, är ingen lösning ens om svenska folket tycker att det vore acceptabelt att inordnas under amerikansk säkerhetspolitik. Redan en sådan skulle nämligen kräva en fyr-eller femdubbling av den nationella försvarsbudgeten.

Torkel Ivarsson
Borås