Debatt

Var finns ett sådant parti?

politik Artikeln publicerades
LO-medlemmen Arne Grips ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, sjunger Internationalen efter sitt förstamajtal på Götaplatsen i Göteborg.
Foto: Adam Ihse/TT
LO-medlemmen Arne Grips ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, sjunger Internationalen efter sitt förstamajtal på Götaplatsen i Göteborg.

LO-medlemmen Arne Grip söker efter ett parti värdigt hans röst.

I en undersökning beställd av Lärarnas riksförbund säger fyra av tio väljare att de gärna byter till det parti som garanterar en likvärdig skola i hela landet för alla elever.

Skolverket har sagt att rektorer inhyrda på konsultbasis är olagliga. Skolan är en myndighet som arbetar under lagarna. Betygssättning är myndighetsutövning. Eftersom hyrrektorer strider mot lagen gör också landets friskolor det. Hur skolverket har kunnat tillåta detta lagbrott är en gåta.

I varje opinionsundersökning värderas sjukvården allra högst. Vården lyder under samma lagar. Sjukvård är myndighetsutövning. Narkosläkaren möter eller försätter medborgare i ett hjälplöst tillstånd. Denna myndighetsutövning mot enskilda sköts alltför ofta av legosköterskor och hyr- läkare. Politikerna blundar och gnäller lite över skenande hyrkostnader.

För partier som vill bli ett 40-procentsparti – eller kanske 80-procents, om vi tar med likvärdig sjukvård i hela landet – krävs respekt för av riksdagen stiftade lagar.

Vad gör partierna för att beivra privat myndighetsutövning?

Varför sparkades kommunala lärare som vägrade sätta fuskbetyg?

Varför trakasseras sjukvårdsanställda som påtalar patientfara?

Det parti som lovar att återinföra rättsstaten och ta tillbaka våra myndigheter kan räkna med min röst. Var finns det partiet?

Arne Grip, LO-medlem