Debatt

Vänsterpartiet motarbetar svensk lagstiftning

Invandring Artikeln publicerades

Nu har organisationen Ung i Sverige nått Borås, vilket kan förknippas med demonstrationer där långtgående krav på migrationsområdet framförs. I samband med en av dessa demonstrationer hävdade Ida Legnemark (V) att Sverige är ett rikt land. Samtidigt hade kommunstyrelsen i Borås en genomgång av Borås budget och det ekonomiska läget inför framtiden.

Där framkom med all önskvärd tydlighet att det ekonomiska läget är pressat, vilket kommer att tvinga fram ännu en skatteökning. Återigen ska skattekollektivet, alltså det stressade vårdbiträdet, städerskan, servitrisen, byggarbetaren med flera, tvingas att omprioritera sin konsumtion. Det innebär mindre åt den enskilde och mer som ska administreras av kommunen, utan att vi ser några förbättringar av den offentliga servicen.

Vi i Sverigedemokraterna lägger oss inte i Vänsterpartiets prioriteringar, men vi är nyfikna på deras inställning till medborgarens rätt till den begränsade välfärden. Hur stora uppoffringar är man beredd att göra till förmån för i vissa fall vuxna män som utger sig för att vara barn? Är Vänsterpartiet redo att ytterliga beskatta våra hårt arbetande medborgare och ytterligare avveckla den individuella friheten genom tvingande skatt?

Det är högst anmärkningsvärt att migranter, som i förekommande fall inte ens är i Sverige lagligt, framför så långtgående krav på det svenska samhället. Vi kan också fråga oss vilken förståelse de egentligen har för de demokratiska spelreglerna. Eller kan det vara så att Vänsterpartiet utnyttjar denna grupp i politiskt syfte? Grupperingar inom den autonoma vänstermiljön samverkar kring dessa event. Vi noterar att ett folkvalt riksdagsparti, Vänsterpartiet, också väljer att göra gemensam sak med dessa aktörer.

Man har rätt att söka asyl och få sin sak prövad, men när en bedömning genomförts och en individ inte bedöms uppfylla kraven för asyl, måste myndigheterna rimligtvis agera utifrån detta. Men hela asylsystemet är nu i gungning, just eftersom reglerna inte efterlevs.

Är det således lämpligt att ett folkvalt parti aktivt hjälper illegala personer och aktivt motarbetar svensk lag? Det vore väldigt oroväckande om Ida Legnemark eller andra företrädare för vänsterrörelsen skulle förespråka ren anarki. Eller kan det vara så att endast vissa grupper får bryta mot lagen? Vem i sådana fall är det som har tolkningsföreträde på detta? Ida Legnemark och Vänsterpartiet?

Andreas Exner, vice ordförande SD Borås, för SD Borås