Debatt

Vägen till ett bättre Borås

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Anton Hedberg

I Moderaternas och Kristdemokraternas budgetarbete är välfärden i Borås utgångspunkten, skriver Annette Carlson och Niklas Arvidsson.

Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna – kommer under mandatperioden 2018–2022 arbeta för att Borås ska vara en modern, öppen, hållbar, trygg, och framtids- inriktad kommun där människor har ett arbete att gå till, där det finns en mångfald av människor och företag.

Borås ska vara en stad dit forskare och studenter söker sig. Vi ska vara en kommun som utmanar andra inom områden som miljö, klimat och teknikutveckling. Borås ska vara en plats där människor trivs och vill bo. Vår kommun ska kännetecknas av bra förskolor, skolor med fokus på kunskap och en värdig äldreomsorg som har kvalitet i fokus.

Fram till och med den 26 november arbetar partierna med att ta fram det budgetförslag som sedan ska diskuteras i kommunfullmäktige under två dagar i december. I Moderaternas och Kristdemokraternas budgetarbete är den naturliga utgångspunkten hur vi kan förbättra välfärden. Vi ser stora behov av investeringar de kommande åren. Att tillgodose de behoven kommer vara en överordnad prioritering i vårt budgetförslag.

”Vi vill införa mer undervisningstid i svenska och matematik, så att alla lär sig läsa, skriva och räkna.”

De senaste åren har partierna i Borås kommunfullmäktige haft möjlighet att lämna förslag till den budget som presenteras av de styrande. Med respekt för att det mitt- socialdemokratiska styrets politiska överenskommelse begränsar möjligheten till ideologiska utspel, vill vi därför ge dem hjälp på traven med ett antal politiska förslag som skulle bidra till en positiv utveckling för Borås.

Genom att även bygga förskolor som är mindre än dagens riktmärke på sex avdelningar vid nyproduktion, kan vi tillförsäkra att det även framöver finns god kommunal service i hela kommunen. Därför föreslår vi att det byggs förskolor av varierande storlek.

Ingen vet bättre än den enskilda människan om hur denne vill ha sitt liv. Vi vill därför öka äldres självbestämmande och valmöjligheter genom förenklad biståndsbedömning för tjänster som trygghetslarm, matservice, korttidsplats, stödsamtal och rådgivande insatser.

Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån, utan det viktiga är vart du är på väg. Vårt arbete med att stärka skolan fokuserar på förslag som ökar kunskaperna. Vi vill införa mer undervisningstid i svenska och matematik, så att alla lär sig läsa, skriva och räkna.

Inom välfärdsområdet, som traditionellt sett har drivits i offentlig regi, är det viktigt med en positiv syn på andra utförare. När vi får fler barn i förskola, skola och gymnasieskola, när fler äldre och funktionshindrade behöver bostäder, ställer det krav på nya investeringar i välfärden. Dessa investeringar kan göras av fler än kommunen. Vi vill därför se en utvecklad användning av lagen om valfrihetssystem, LOV, och användning av ramavtal med externa leverantörer av välfärdstjänster.

Borås stad ska följa befintlig konkurrenslagstiftning, känna ett moraliskt ansvar för att undvika att konkurrera med befintliga och framtida näringsidkare samt ha ambitionen att inte bedriva mer verksamhet än nödvändigt i egen regi. Vi föreslår därför att en översyn av Borås stads verksamheter görs med regelbundenhet, med syfte att undvika osund konkurrens.

Det är ganska vanligt att små företag missgynnas vid offentliga upphandlingar där kraven är krångliga. Större upphandlingar kan med fördel styckas upp i mindre delar för att möjliggöra för mindre företag att delta. Vi vill att Borås stad utformar upphandlingar som ger även mindre lokala företag möjlighet att delta.

Vi vill göra Borås tryggare. Vi vill att otrygga områden regelbundet ska kartläggas för att med berörda aktörer kunna vidta trygghetsskapande åtgärder. Åtgärderna kan vara allt ifrån förbättrad belysning, röjning av växtlighet men även kameraövervakning.

Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna – har förhoppningen att det mitt-socialdemokratiska styret tar emot våra förslag med öppenhet och positiv inställning så att Borås kan fortsätta utvecklingen mot att vara en modern kommun med möjligheter för alla.

För allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna.

Annette Carlson (M)

Niklas Arvidsson (KD)

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.