Debatt

Vågar regeringen agera i klimatfrågan?

Debatt Artikeln publicerades

Blir 2008 året då regeringen börjar agera på allvar eller ska klimatpolitiken även fortsatt gå i pratandets istället för handlingens tecken, undrar miljöpartiets Johan Hellström.

Vi skriver snart 2008 i almanackan - ett år som kommer bli viktigt i klimatpolitiken. FNs klimatpanel IPCC har visat att det är bråttom med åtgärder. Samtidigt har vi en regering som inte förmår agera på allvar. Kan det bero på att statsministern för bara ett och ett halvt år sedan sa att miljön inte är en prioriterad fråga? Eller på att ett av regeringspartierna gick till val på att sänka bensinpriset? Först alldeles nyligen tvärvände de. Blir 2008 året då regeringen börjar agera på allvar eller ska klimatpolitiken även fortsatt gå i pratandets istället för handlingens tecken?

Regeringen har underhösten satsat en miljard på klimatet. Samtidigt som de i tystnad sparat nästan dubbelt så mycket, genom att inte förlänga klimatsatsningar genomdrivna under den förra rödgröna majoriteten eller genomföra nya. Regeringens satsningar på klimatet kommer sällan längre än läpparna. Mest tycks de vilja luta sig tillbaka och se andra länder satsa på klimatpolitiken, samtidigt som de solar sig i glansen för en politik de flesta regeringspartier fullständigt förkastade när de satt i opposition.
Näringsministern vill inte att Sverige ska satsa mer på förnyelsebar energi, utan har bett EU-kommissionen om dispens från att även vårt land ska dra sitt strå till stacken och öka andelen förnyelsebar energi. Nyligen var miljöministern i Bryssel och vek ned sig för en mesig kompromiss om flygets utsläpp. Regeringens oförmåga att ta tag i flygtrafikens utsläpp är häpnadsväckande. Trots att flygtrafiken nästan dubblerats sedan början av 1990-talet var regeringen snabba vid sitt tillfräde för drygt ett år sedan med att avskaffa flygskatten.

Miljöpartiet föreslår blandannat höjda koldioxidskatter, en sänkning av tilldelningen av utsläppsrätter, återinförande av flygskatten och att Sverige satsar mer på förnyelsebar elproduktion.
Klimatet är vår tids ödesfråga. Vågar regeringen agera?

Johan Hellström(mp)