Debatt

Vad blir bättre av en storregion med Värmland?

Debatt ,

Vad är det som gör Värmland till en bra partner för tillväxt och utveckling till Västra Götaland, undrar handelskammaren.

För tre veckor sedan ställde vi ett par frågor om indelningskommitténs förslag om nya storregioner till regionstyrelsen ordförande Johnny Magnusson (M) och till vice ordförande Helene Eliasson (S) här i Borås Tidning. Tycker de att en storregion med Västra Götaland och Värmland är det bästa förslaget för Västsverige och i så fall varför? Fortfarande saknas det ett svar från regionens främsta politiska företrädare. 

Vi på Västsvenska Handelskammaren har ett annat alternativ. Ur ett näringslivsperspektiv ser vi hellre en storregion med Västra Götaland, Jönköpings län och Halland. Mellan Göteborg och Jönköping skulle det bli ett starkt tillväxtstråk med 850 000 invånare, likartat näringsliv, goda förbindelser längs stor del av R40 och, i framtiden, en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Jönköping. Varför vill inte regionen att indelningskommittén skulle fundera på ett sådant förslag till storregion från 2023 istället för att forcera fram en halvmesyr med tre storregioner från 2018?

Vi förstår att vårt förslag inte är utrett eller en del av regeringens remissrunda som regionen har att svara på innan den 6 oktober men det är därför som processen borde ta en paus för att utreda alla alternativ. Det är särskilt viktigt om regionens främsta företrädare inte kan svara och argumentera för varför Värmland är en bättre lösning för Borås, Svenljunga Tranemo med flera än samarbete med Halland och Jönköping.

Vad är det som Magnusson och Eliasson ser som gör Värmland till en bra partner för tillväxt och utveckling till Västra Götaland som vi missar?

Ove Lillestöl

regionchef för Västsvenska Handelskammaren i Boråsregionen

Stefan Gustavsson

näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren.