Debatt

Utvisningarna måste stoppas

Invandring Artikeln publicerades

Vad har hänt med vårt land? Vart tog solidariteten, empatin och medmänskligheten vägen? Har den offrats på SD:s altare? Är det rädslan för att tappa väljare till rasisterna i SD som får normalt sett anständiga partier att tappa fattningen? Hur ska man annars kunna förklara det faktum att en majoritet av riksdagspartierna tycker att det är okej att skicka afghanska barn och ungdomar till det av krig och terror hårt drabbade Afghanistan. Samma Afghanistan som svenska UD varnar svenskar från att besöka på grund av riskerna.

De ungdomar som nu hotas av utvisning kom nästan alla 2015 och de flesta av dem är hazarer, en folkgrupp som länge har förföljts i Afghanistan. En del av ungdomarna var bara några få år då deras föräldrar flydde till Iran, de flesta av dem var inte ens födda när föräldrarna lämnade Afghanistan. Migrationsverket har varit hårt belastat och ungdomarna har fått vänta åratal på att få sina asylansökningar behandlade. Många av ungdomarna har under tiden fått sina åldrar godtyckligt uppskrivna till 18 år, eller kommer inom en snar framtid att fylla 18 år och därmed betraktas som vuxna. Lagstiftningen har sedan ungdomarna kom hit ändrats med retroaktiv verkan och ett antal asylskäl har tagits bort, bland annat ”synnerligen ömmande skäl”. Det är inte rimligt att ungdomarna ska förvägras asyl som barn enbart på grund av Migrationsverkets köer. De bör i rimlighetens namn få sina ärenden bedömda utifrån de åldrar de hade då de ansökte om asyl. Det handlar om rättssäkerhet.

När Sverige nu avser deportera dessa barn och ungdomar vägrar Iran ta emot dem och de skickas istället till Afghanistan, ett land där de flesta av dem aldrig tidigare satt sin fot. Detta efter en moraliskt mycket tveksam ekonomisk uppgörelse mellan Sverige och Afghanistan. De myndigheter som förväntas ta emot barnen vädjar nu till Sverige att sluta skicka barn och ungdomar till Afghanistan då de inte kan garantera deras säkerhet? FN:s flyktingorgan, UNHCR, varnar för en kaosartad situation om utvisningarna fortsätter.

Onsdagen den 13 september hölls en debatt om ensamkommande flyktingbarn i riksdagen, den var både skrämmande och hoppingivande. Skrämmande byråkratiskt stelbenta inlägg av Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna där de enbart hävdade att lagen ska följas. De blundade för det faktum att lagen har ändrats retroaktivt sedan de afghanska ungdomarna kom hit, och att förhållandena i Afghanistan är så kaotiska och riskfyllda att deras minister för migrationsfrågor vädjar till Sverige om att sluta utvisa barn till Afghanistan då de inte kan garantera deras säkerhet.

Liberalernas Jan Björklund har tidigare uttalat sig för ett stopp för utvisningarna, men Liberalernas företrädare i debatten, Fredrik Malm, var arrogant och avvisade bestämt alla tankar på en amnesti. Vad gäller?

Det kändes ändå hoppfullt med den glöd som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerns representanter visade i talarstolen. Centern är intresserat av att hitta en lösning – om Socialdemokraterna vill. Det innebär att det i så fall finns en majoritet för en lösning – under förutsättning att Stefan Löfven och Socialdemokraterna vill undvika att hamna i historieböckerna för illdådet att utvisa barn till krigets helvete i Afghanistan.

Jag känner många socialdemokrater med socialt patos och förstår att de också lider av ångest och skam över regeringens iskyla i dagsläget. Jag känner även många alliansföreträdare som uttryckt sin förtvivlan över utvisningarna till Afghanistan. Låt oss förenas över partigränserna och kräva ett stopp för den tortyr vi i dag utsätter de ensamkommande barnen för – ge dem amnesti och rätten till ett liv i vårt land.

Ni hittar hela riksdagsdebatten om ni googlar på ”Aktuell debatt om situationen för ensamkommande” Där finns en talarlista där ni kan lyssna på respektive partis företrädare – eller lyssna på hela debatten på cirka 1 timma och 40 minuter. Väl använd tid i kampen för människovärdet.

Lennart Andreasson (V), Borås