Debatt

Ungliberalerna missar lagstiftningens normerande verkan

Ida Legnemark (V) ,
Legalisering är fel väg att gå, menar Ida Legnemark.
Foto:Ted S. Warren
Legalisering är fel väg att gå, menar Ida Legnemark.

Soroush Rezai och Emmy Scilaris, båda från Liberala ungdomsförbundet, förespråkar i en replik legalisering av narkotika och ifrågasätter att det ses som ett problem att allt fler gymnasieungdomar testar cannabis.

Precis som Rezai och Scilaris vill jag att alla som befinner sig i missbruk ska kunna få hjälp. Därför skriver jag också i min artikel om behovet av både öppenvårdsinsatser och andra insatser för den som etablerat ett missbruk. Skillnaden mellan replikanterna och mig är att jag också vill förebygga att ungdomar ens väljer att pröva droger. De frågar sig i stället vem som är störst problem - jag eller den som brukar cannabis "på ett kontrollerat sätt". Det är just den här typen av relativisering av faran med att använda droger som är en del av problemet. 

Att den som söker hjälp för att lämna sitt missbruk ska få vård snarare än straff är en bärande tanke i Vänsterpartiets politik. Att förespråka total legalisering av narkotika för att göra det lättare för människor att söka vård för missbruk är dock fel väg att gå. Ungliberalerna missar helt den normerande verkan lagstiftningen har, det faktum att den stora merparten av ungdomar faktiskt inte prövar narkotika eftersom det är olagligt. En legalisering skulle öka tillgången till och acceptansen för att bruka narkotika, det skulle därför troligen också leda till att fler personer hamnar i missbruk. Det kan väl knappast anses eftersträvansvärt?

Tillgången till droger är ett stort problem, men om detta har replikanterna inget att säga. Att det säljs narkotika beror på cyniska ekonomiska intressen som inte bryr sig om konsekvenserna för dem som köper deras "produkt". Varför ska samhället acceptera det? Rezai och Scilaris avslutar sitt inlägg med att säga att det är sorgligt att politiker har mål som är svåra att nå. Jag tycker det är sorgligare med politiker som saknar visioner.