Debatt

Undvik farliga förenklingar

Debatt Artikeln publicerades

Det finns en tjusning i enkla förklaringar; finns det två förklaringar skall den enklaste givetvis föredras. Ibland leder dock den principen fel, detta när enkelheten blir enfaldig – enfaldig i ordets bokstavliga och tyvärr också bildliga betydelse, skriver psykologen Anders Anders Almingefeldt.

När det gäller kunskapen kring svåra ämnen som psykisk sjukdom kan det plötsligt hända att vetenskapsmännen inte orkar tänka längre än ett steg. Då kan de säga att de vet hur det ligger till, när de egentligen bara vet en enda sak – någon pytteliten sak. Till exempel har man ungefär vart femte år hittat en enkel biologisk förklaring till psykosens gåta, oftast en substans som det finns för lite eller för mycket av. Första gången man löste denna gåta en gång för alla var 1952. Ingen verkar ifrågasätta dessa experter som blåser upp sitt eget lilla ämne in absurdum – om och om igen.

Det finns en tjusning i enkla förklaringar; finns det två förklaringar skall den enklaste givetvis föredras. Ibland leder dock den principen fel, detta när enkelheten blir enfaldig – enfaldig i ordets bokstavliga och tyvärr också bildliga betydelse. Detta händer inte sällan inom områden som till sin natur är komplexa och svåra att tänka kring – som psykisk sjukdom.

Inom biologin vill man företrädesvis nå ner till minsta möjliga nivå, vilket kan vara eftersträvansvärt inom deras fält. Dock inte om man därtill tror att denna lägsta nivå sedan förklarar alla ovanstående nivåer. Forskningen i sig skall inte kritiseras – det är den närsynta tolkningen av dess räckvidd och förklaringsvärde som är bekymmersam. Detta har varit påtagligt inom den inte alltid så blygsamma biologiska grenen av psykiatrin, en blygsamhet som hade varit klädsam om man betänker att de farmakologiska upptäckterna som gjort någon egentlig skillnad varit få – inte alls i paritet med läkemedelsföretagens högbröstade deklamationer.

Tänk om samma ordning skulle råda kring något som folk inte har lika mycket respekt för – något som inte ter sig som ett slutet kunskapsfält. Ett område där folk vågar tycka till själva, som till exempel fotboll. Låt oss pröva denna tankefigur. Tänk er en expertkommentator som bara skulle tala om en nivå, som att Sverige förlorade mot England för att Zlatan åt för lite ägg till frukost. Ingenting om spelarnas bollskicklighet, kondition, motståndarna, den aktuella stämningen i laget och så vidare.

Hur man formulerar ett problem blir helt avgörande för vilka svar som sedan blir möjliga. Hur sjukvården talar om ett problem avgör hur patienten tänker kring sig själv och sitt bekymmer. Den biologistiska eran som vi nu lever i har ju inte bara tagit fram svar utan även påverkat hur människor ställer frågorna så att just biologins svar blir relevanta. Det är ju inte ovanligt att människor idag talar om sig själva med ett biologiskt språkbruk, de har gladeligen reducerat sig till att bli sin kropp. De är sin kropp, sina synapser, sin hjärna, de har så att säga fört tillbaka förklaringarna på en konkret materiell nivå.

Man kan tycka att det blir lite torftigt när man hör folk tala om sig själva som ett stycke kött. ”Mitt liv är uruselt – inte då jag saknar ett jobb, blir utnyttjad av min pojkvän och dessutom hatar mig själv – utan helt enkelt för att det saknas serotonin i min hjärna”, kanske någon ledsen ung kvinna säger. En del verkar ha glömt av att man kan förstå sig själv på ett mer abstraherat plan, att en dikt till exempel kanske skulle kunna säga henne något mer påtagligt och användbart om hennes utsatthet och psykiska lidande. Var och en får dock bli salig på sin religion, en stilla tanke är ändå att de borde ha valt någon roligare och mer interaktiv religion – inte en religion där allt ligger på en nivå som är bortom deras ansvar eller kontroll.

Läkemedelsindustrin har stadigt flyttat fram sina positioner. Den beskriver givetvis världen och människornas problem utifrån sin horisont. Den slår sig in på marknaden genom att beskriva den i sina egna termer. Den kan ju omöjligt ge ett trovärdigt svar på en fråga som formuleras på en högre abstraherad nivå.

Om man formulerar skolelevers tilltagande oro och koncentrationssvårigheter, för att ge ett aktuellt exempel, som ett problem på en organisationsnivå, till exempel för stora klasser, alltför bullrig miljö, för mycket eget ansvarstagande för sin ”läroprocess”, för att använda ett ord i tiden, så är ju läkemedelindustrin helt irrelevant med dess lösningar. Man kan ju inte medicinera ett klassrum eller en läroplan. Beteckningen ADHD däremot begränsar problemet till endast en nivå – den neurologiska nivån inom en individ. Och ser man på, just den nivån där läkemedelsföretagen erbjuder en lösning – vilket sammanträffande!

Inom psykologin görs också dessa förenklade uttalanden, man urskiljer en och endast en psykologisk faktor och trumpetar ut den som en universell förklaringsgrund. Inom psykologin handlar det ofta om ett trauma – på 90-talet inte sällan i form av sexuella övergrepp. Man upphöjer en händelse i en människas liv och låter den förklara allt. Livets inneboende komplexitet och mångfaldighet bör kvalificera sig för ett mer omfattande tankearbete än så.
Alla andra tankar kring livet gick upp i rök och man blev stående med en enda futtig förklaring; det bidde inte mycket som man säger i sagan.

Anders Almingefeldt
leg psykolog
leg psykoterapeut
specialist i klinisk psykologi