Debatt

Ulrik Nilsson försöker rädda sitt eget skinn

Sobacken Artikeln publicerades

Svar till Ulrik Nilsson (M), BT 11/10.

Helt utan förståelse och självkritik skriver Ulrik Nilsson från Moderaterna i BT om granskningen av Borås energi och miljös miljonrullning kring Sobacken. Det är ett uppenbart försök från Nilsson att rädda sig själv genom att försöka flytta fokus från sitt eget ansvar. Det är både ohederligt och oansvarigt. Nilsson, som är en stor vän av fina ord, borde ta till sig ”hellre fly än illa fäkta”. För fäktningen från hans sida är genomskinlig, ta istället ditt ansvar, Ulrik Nilsson, och avgå från styrelsen.

Ulrik Nilsson må ha en vass penna, men det hjälper föga när den så tydligt försöker förändra framtiden för honom själv som i dag är vice ordförande i Borås energi och miljö. I sin artikel vill Nilsson flytta ansvaret till alla andra parter än just den nuvarande styrelsen i Borås energi och miljö. Självklart bär många ansvar, en del finns inte kvar så att ansvar kan utkrävas. Men precis som granskningen av skandalen visar är det bolaget själv som frångått de krav om uppsiktsplikt och noggrann uppföljning av projektet som åligger dagens bolagsstyrelse genom såväl aktiebolagslagen som kommunfullmäktiges beslut.

Nilsson tar även strid för den extremt omfattande delegationsordningen som styrelsen ha utfärdat till vd. Han ifrågasätter om det hör till saken då det inte är klarlagt om den har påverkat de skenande kostnaderna. Styrelsen och dess ledamöter är det som är ansvariga för sina delegationer och det som görs åt dem på delegation. Det är uppenbart att styrelsen inte har haft tillräcklig insyn som en konsekvens av delegationsordningen. Man har där-igenom försummat sin tillsynsplikt. Man har också struntat i att noggrant följa kostnaderna för projektet, vilket var en del i fullmäktiges beslut. Att utfärda en delegation ligger på styrelsens ansvar och i detta fall är det uppenbart att man gett bort nycklarna till kungariket helt utan eftertanke.

Men Nilsson har rätt i en sak och det är att den nu utförda granskningen inte är heltäckande. Det måste därför vara en självklarhet att staden initierar en extern och omfattande granskning. I en sådan granskning bör en del som Nilsson inte nämner granskas extra noga, det är det juridiska ansvaret för de inblandade parterna. Det kan inte uteslutas att styrelsens försumbarhet är utan rättsliga konsekvenser.

Att denna skandal är omfattande och allvarlig ger Nilsson lite uttryck för att förstå. Än mindre att hans roll i det hela kan kritiseras. Men det krävs inte mer än det vi redan vet för att styrelsens förtroende ska vara förbrukat. Nilsson och de andra i styrelsen borde underlätta processen och visa respekt för skattebetalarna och sina kunder genom att självmant avgå, det vore smakfullt. Ulrik Nilsson, det är tid att fly och inte att illa fäkta.

Marcus Nilsen, distriktsordförande Liberala ungdomsförbundet väst