Debatt

Tvärtom, isarna i Arktis växer

Debatt Artikeln publicerades

Vid Arktiska Rådets möte i Kiruna den 15 maj med nio ministrar från medlemsländerna var en frivilligorganisation inbjuden: WWF, representerat av dess ansvarige för Arktisfrågor, Tom Arnbom.

Efteråt intervjuades han i press, radio och TV. Med referens till stigande temperaturer och smältande isar förklarade han: ” Jag tror inte vi riktigt fattar hur snabbt förändringarna sker. Det Arktis vi ser i dag kommer att vara försvunnet om ett par, tre decennier”.

Dessa påståenden är grundlösa. Den globala temperaturen har inte stigit de senaste 17 åren enligt vad ordföranden för IPCC, Rajendra Pachauri, själv konstaterade i Melbourne den 22 februari. Många forskare anser att solens nuvarande extrema uppträdande förebådar några kalla decennier.
Utbredningen av isen på havet i Arktis var den 15/5 större än något av de senaste åtta åren. På hemsidan för DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, kan man enkelt klicka sig fram till aktuella uppgifter. Isen växer alltså till. Inga tecken tyder på att den skall försvinna.

Talet om smältande is hänförs till dess area i september, som var den minsta på 30 år. Men det berodde till stor del på en ovanligt långvarig storm, som blåste sönder istäcket och tryckte upp höga vallar mot Kanadas kust. Volymen minskade inte så mycket som arean. Sedan växte den till sig snabbare än någonsin.

I september loggades historiens största utbredning för isen runt Antarktis.
När havens varma vatten strömmar mot norr, blir det mindre i strömmarna mot söder. Isen i norr minskar samtidigt som den i söder ökar. Det är ett välkänt fenomen som håller på i 30 år. Sedan vänder förloppet. Det var således helt naturligt att polarisarna skulle slå rekord samma år, den i norr för sitt minimum och den i söder för sitt maximum. En kompetent expert på Arktis skulle känna till detta.

Under hela vintern har WWF annonserat att isen i Arktis smälter och isbjörnarna svälter. Därför skulle man skicka pengar för att bli fadder. Det är fel om både isen och isbjörnarna. Myndigheterna i Kanadas provins Nunavut räknar dem och deras ungar från helikopter. Stammen är stabil på en nivå många gånger högre än för 30 år sedan. Antalet ungar är betryggande.

WWF startades av idealister och har fortfarande många sådana i sina led. Som i de flesta stora organisationer har dess ledning tagits över av heltidsanställda byråkrater. Deras främsta mål tycks vara att säkerställa lönerna. WWF är ett globalt företag med över 5 000 anställda i 30 länder och en omsättning som 2010 var ungefär 4 miljarder kronor. De lokala cheferna i USA och Kanada har högre löner än ländernas presidenter.

Felen i annonserna och Arnboms uppgifter gör tydligt att WWF agerar lika själviskt som något oljebolag. Ju mer de skräms, desto fler bidrag räknar de med från allmänhet och regeringar. De är inte längre trovärdiga. Det är därför helt orimligt att världens ledare och media lyssnar på dem utan att kolla fakta.

Sture Åström
medborgarrättsrörelsen