Debatt

Tullen behöver mer resurser – inte mindre!

Debatt Artikeln publicerades

Om tullen på Landvetters flygplats drabbas av besparingar kommer Västsverige att drabbas negativt i form av ökad kriminalitet, skriver Margaretha Jansson, sjukvårdspartiet.

Trots att vi är mitt uppe i en högkonjunktur av sällan skådat slag görs idag stora besparingar i viktiga samhällsfunktioner. De besparingar på en halv miljard kronor som tullen i Sverige nu måste göra kommer också att drabba tullens verksamhet på Landvetters flygplats. Frågan är bara hur hårt besparingarna kommer att slå.

Om besparingar motiverats av minskad smuggling och minskad internationell brottslighet kan åtgärderna vara motiverade. Men vi vet alla att så inte är fallet. Istället ökar smugglingen och den internationella brottsligheten, som idag är uppe i en högkonjunktur som slår det mesta. Trots detta ska alltså kontrollerna vid landets gränser minska.

Om tullen på Landvetters flygplats drabbas av besparingar kommer Västsverige att drabbas negativt i form av ökad kriminalitet. Smuggling är en mycket lönande verksamhet för organiserad brottslighet, kriminella gäng och ligor. I Tullverkets beslagsstatistik för 2007 syns till exempel en tydlig trend i ökningen av antalet narkotikabeslag. Mellan 2006 och 2007 ökade antalet beslag från 2.400 till 3.300. Detta kan ha två förklaringar. Den ena förklaringen är att smugglingen ökat markant. Om så är fallet är det mycket oklokt att dra ned på tullens resurser. Den andra förklaringen kan vara att tullens metoder för att bekämpa den organiserade brottsligheten utvecklats och idag fungerar bättre än tidigare. Även utifrån denna förklaring vore det mycket oklokt att dra ned på resurserna. Varför ska man slå sönder ett vinnande koncept?

Vad händer då om vi drar ned på tullens resurser? Jo, då får vi ökade kostnader kostnader någon annanstans i samhället, framför allt hos polisen. Vem tror på fullt allvar att polisen kommer att klara den ökade arbetsbelastning som blir följden av att mer narkotika och vapen kommer innanför Sveriges gränser? Resultatet blir istället att vi alla drabbas av ökad kriminalitet, och då särskilt från den organiserade brottsligheten.

Vi vet också att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att reparera skadas som neddragningar i tullen kommer att orsaka. När smuggelflöden en gång fått fäste är de mycket svåra att göra någonting åt. Det visade sig till exempel för några år sedan när regeringen chockhöjde skatten på cigaretter. Då ökade smugglingen av cigaretter dramatiskt. När man sedan insåg misstaget var det redan för sent. Smuggelvägar hade etablerats och man hade stabila kundkretsar. Neddragningarna i tullen riskerar att få samma effekt.

Min uppmaning till regeringen är nu att inte göra samma misstag en gång till. Tullverket behöver vidareutveckla det givande arbete man påbörjat. Till detta behöver man mer resurser – inte mindre!

Margaretha Jansson
gruppordförande för sjukvårdspartiet i Västra Götalandsregionen