Debatt

Tack, Jan Ericson för klarläggandet

Debatt Artikeln publicerades

Jan Ericson beskriver i BT 17 januari på ett rakt och ärligt sätt moderaternas ovilja att införa ekonomiska styrmedel för att ställa om mot mer hållbara transporter.

Statsminister Fredrik Reinfeldt, moderaterna, och miljöminister Andreas Carlgren, centerpartiet, har en retorik som låter påskina att regeringen skulle ha ambitioner att göra något åt problemen med privatbilismen. Så tack Jan Ericson för att du tydliggör för väljarna att regeringens åtgärder egentligen inte syftade till att göra något åt de utmaningar som vi står inför.
Vi miljöpartister som bor på landet har stor respekt för människors bilberoende. Just därför arbetar vi för att det ska vara lätt och ekonomiskt lönsamt att kombinera bil med tåg eller buss samt att alternativa bränslen, exempelvis biogas, ska vara ett prisvärt alternativ även på landsbygden. Vi är många som är beroende av bilen till vardags, men det fråntar oss inte ansvaret att ställa ifrån oss bilen de gånger vi kan välja andra färdmedel. Jag tror att människor är så kloka och följer debatten om klimatförändringar, trafikolyckor, trängsel och luftföroreningar så pass noga att de vet bättre än att lyssna till populistisk retorik.

Birgitta Losman(mp)
Bollebygd