Debatt

Svenska kycklingbönder gör mer än lagen kräver

Djur Artikeln publicerades

Svar till studiedeltagarna i studiecirkeln Djurvård, djurskydd, BT 13/1.

Jag som kycklingbonde tittar till mina djur varje dag och varje kyckling är viktig för mig för att få ekonomin att gå ihop. Inom branschorganisationen så finns en rad olika kvalitetskrav och man mäter flertalet olika faktorer för att fånga upp om det förekommer problem i stallet.

Varje år hålls även utbildningar för oss bönder och branschorganisationen har filmer där man ser djuren i olika åldrar.

Vår bransch är hårt reglerad och kontrollerad. Vi har bland det tuffaste djurskyddet i världen och sedan har vi egna branschregler som är ännu hårdare. Vi har också oberoende kontrollanter som säkerställer att alla regler följs utöver den offentliga kontrollen på gården. Vid dessa kontroller mäts bland annat både ammoniakhalt och ströbäddskvalitet, som ni nämnde, och statistiken visar att ammoniakhalten i stallarna är låg och ströbädden torr och lucker.

Den låga antibiotikaanvändningen i svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion är ett kvitto på att de svenska kycklingarna har en bra djurhälsa, vilket kräver en bra miljö och skötsel i stallarna. De svenska kycklingarna har utrymme så att de kan sprätta och ströbada samt kan springa fritt inomhus.

I Sverige har vi lagkrav sen 1994 på att det ska finnas fönster i kycklingstallar. Skälet till att majoriteten av kycklingarna hålls inomhus är för att minska risken för att bli smittade av fjäderfäsjukdomar eller bakterier som kan skada konsumenten.

Tack vare bönderna och företagens hårda arbete med djuromsorg och smittskydd har vi i dag en svensk kyckling som verkligen är i världsklass. Den är fri från salmonella, har en låg andel campylobacter och inte minst så är den klimatsmartare än importen. Genom att fodra kycklingen med vete från den egna gården och utan fiskmjöl, elda med halmen i halmpannan och strö gödseln på åkrarna, skapar bönderna också ett eget kretslopp på gården.

Jag har full respekt för att vissa väljer att inte äta kött, men för den stora majoriteten som gjort ett annat val är mat från svenska bönder ett mycket bra val. Det är dessutom bra för hela Sverige – genom att landskapet hålls öppet och arbetstillfällen skapas.

Studiecirkeln Djurvård, djurskydd borde kontakta branschorganisationen Svensk Fågel för att få en bild från verkligheten av hur svensk kycklinguppfödning går till.

Jenny Andersson, kycklingbonde i Småland och ordförande i Svensk Fågel