Debatt

Läkare: Obligatorisk vaccination är fel väg

Vaccin Artikeln publicerades
Foto: Christine Olsson/TT

Svar till ledaren ”Dags att neka ovaccinerade dagisplats?”, BT 27/8.

Undertecknad är en av fem barnhälsovårdsläkare i Västra Götaland. Södra Älvsborg, där Borås ingår, är mitt ansvarsområde. En av mina arbetsuppgifter är att övervaka vaccinationstäckningen. Jag uppskattar att BT, precis som en del andra i rikspressen, tagit upp frågan om vaccinationer. Det finns en del föräldrar som ifrågasätter vaccinationer och ofta vill ha mer information. Det är då min uppgift att försöka förmedla detta. Andra föräldrar, ofta välutbildade, har mer fundamentala invändningar som mer stämmer överens med till exempel antroposoferna i Järna.

Mässlingen är en svår sjukdom där enstaka som insjuknar kan få allvarliga komplikationer både på kort och på lång sikt. För att viruset skall sprida sig behöver det hitta nya ovaccinerade personer. Annars dör viruset ut. Med en vaccinationstäckning på 90–95 procent kan det inte bli stor spridning. I Sverige, och även i Södra Älvsborg, har vi en täckning på cirka 97 procent. Risken för en epidemi är i dagens läge obefintlig.

Vaccinet ges i allmänhet vid 18 månaders ålder, men ofta ger vi vaccinet tidigare på grund av utlandsresa. Det finns tankar kring att tidigarelägga vaccinationen till tolv månader (görs exempelvis i Finland). Om man vaccinerar innan tolv månaders ålder behöver man upprepa vaccinationen eftersom antikroppar från mamman kan störa vaccinationseffekten.

Barnhälsovården har ett stort förtroende bland föräldrar med nära 100 procents täckning. Vår huvuduppgift är att hjälpa och stödja i föräldrarollen, med stor respekt för föräldrars olika förutsättningar och åsikter.

I vår förebyggande hälsovård är vaccinationer en del bland flera andra viktiga funktioner. Den höga vaccinationstäckningen är ett tecken på att barnhälsovårdens policy fungerar.

Att införa en obligatorisk vaccination är helt emot principen om att respektera föräldrars åsikter och skulle skada vårt höga förtroende. Den låga vaccinationstäckningen i Rinkeby och andra områden behöver bemötas på ett bättre sätt än med hot. Den låga vaccinationstäckningen i en del av Europas länder beror på att barnhälsovården där inte är utbyggd.

Därför är situationen helt annorlunda jämfört med Sverige och därför är inte deras lösningar ett bra alternativ hos oss.

Laslo Erdes, barnhälsovårdsöverläkare, centrala barnhälsovården Södra Älvsborg