Debatt

Strandskyddet bör förbättras

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Hasse Holmberg / TT

Strandskyddsreformen är snart tio år gammal och vi vet nu att det inte blev så mycket lättare att utveckla boende och verksamheter på landsbygden – vilket var själva syftet, skriver Peter Tagesson.

Efter tio år med de nya strandskyddsreglerna är det uppenbart att de behöver förändras igen. Glädjande nog har flera partier insett detta. Miljöorganisationernas oro tycker vi är obefogade.

Strandskyddsreformen är snart tio år gammal och vi vet nu att det inte blev så mycket lättare att utveckla boende och verksamheter på landsbygden – vilket var själva syftet. Många upplever det motsatta och i de rättsliga prövningarna har märkliga ärenden staplats på hög där bönder, turistföretag, hästägare, bostadsbyggare bromsas i sina utvecklingsplaner.

Politiken behöver därför göra ett omtag och i LRF är det två punkter som vi tycker är allra viktigast att ändra på: lantbrukets utveckling och synen på de små vattendragen.

Enligt miljöbalken har lantbruket rätt att bygga ekonomibyggnader och staket nära vatten, utan att söka dispens. Men det är villkorat på ett sätt som dels krånglar till det och dels missgynnar de små gårdarna. Därför har vi exempel där ett fårstängsel nära vatten hamnar i miljödomstolen. Är det samhälls- nytta?

Oavsett om gården är stor eller liten så bidrar odling och djurhållning till ett öppet landskap, biologisk mångfald och till en hållbar matproduktion. Därför behöver det bli tydligt att anläggningar för lantbruket inte ska tvingas in i krångliga rättsprocesser. Det här behöver därför bli tydligare.

De små vattnen kan också ställa till det. Vatten som knappt syns på en karta och som vissa tider på året inte ens innehåller något vatten, kan inte få leda till att investeringar stoppas. Det handlar om smala bäckar som du kan kliva över och småsjöar som mer är att betrakta som våtmarker. Här har det tidigare funnits förslag om att ta bort strandskyddet helt eftersom det saknas skäl till att ha det kvar. Detta har dock inte genomförts.

En tredje fråga är att se över skälen för dispens från strandskyddet. Om det är uppenbart att det saknas skyddsskäl, så bör en dispensansökan beviljas. Det var ju så det var tänkt att det skulle bli från början, men detta är tyvärr alltför stelbent idag.

De här förändringarna gör det möjligt att behålla ett starkt strandskydd i områden där det finns skäl till det. Samtidigt som det går att utveckla boende och verksamheter på landsbygden.

Peter Tagesson, regionstyrelseledamot, LRF Västra Götaland

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.