Debatt

Stora framsteg i världen

Debatt Artikeln publicerades

Trots att andelen fattiga halverats sedan 1990 och en miljard människor lyfts ur extrem fattigdom är det fortfarande långt kvar innan vi har en rättvis värld, menar skribenterna.

Många av oss har nog en ganska mörk uppfattning om tillståndet i världen. Vi ser tv-bilder på krig, vi hör om demokratier som faller sönder, om ledare som sår split – istället för att arbeta tillsammans för en bättre värld.

Men faktum är att väldigt mycket har blivit väldigt mycket bättre. Varje år gör biståndsmyndigheten Sida en Sifo-undersökning om vad svenskarna tycker om bistånd och hur de tror att världen ser ut. Resultatet är hoppfullt – åtta av tio tycker att vi ska hjälpa länder som inte har samma förutsättningar som vi har.

Vi får också en allt mer korrekt bild av framstegen i utvecklingsländerna – samtidigt som den ännu är långt från sanningen.

När vi frågar om läskunnigheten bland ungdomar i Tanzania är det bara 16 procent som väljer det rätta svaret (åtta av tio). Det är fler som tror att bara två av tio kan läsa. På frågan om hur många barn en kvinna i Bangladesh föder tror 70 procent att de föder fyra eller fem barn under sin livstid. Det rätta svaret är två barn i genomsnitt, något som bara sju procent svarar rätt på.

Alla framsteg beror inte på det internationella utvecklingssamarbetet, men det spelar en viktig roll. Svenskt bistånd gör skillnad för miljontals människor världen över. Men trots att andelen fattiga halverats sedan 1990 och att en miljard människor lyfts ur extrem fattigdom är det fortfarande långt kvar innan vi har en rättvis värld.

2015 enades världens ledare om de globala målen för hållbar utveckling. Det är 17 mål om allt från att utrota fattigdomen (mål 1), till rätt till rent vatten (mål 2) och hållbara städer (mål 11). De ska uppnås av alla, överallt, och är inte bara ambitioner för den fattiga delen av världen.

Det kräver engagemang från alla delar av samhället, och där spelar Sveriges kommuner en central roll. Sida räknar Borås som en viktig partner i det här arbetet. Inte minst arbetet kring avfall och miljö, smarta och hållbara textilier och hållbara transportsystem har visat att Borås tar sitt ansvar och arbetar strategiskt utifrån sin vision ”Borås 2025”.

I dag går startskottet för Globala Borås, vilket är ett samarbete mellan Borås stad och biståndsmyndigheten Sida. Med Globala Borås vill vi visa hur viktigt det är att tänka globalt och agera lokalt. Vi vill sprida kunskap om hur man kan agera för en global utveckling och också visa vilka resultat svenskt bistånd ger för att minska fattigdom och förtryck.

Det blir en vecka med fokus på lokala och globala frågor. Under veckan besöker bland andra dietisten Hanna Olvenmark Borås för att prata om klimatsmart mat och veckan rundas av med en ”after-bike” med  P.K. Mahanandia, mannen som cyklade från Indien till Borås för kärlekens skull, och en frukostyoga där den personliga hållbarheten står i centrum.

För tredje gången kraftsamlar Borås stad tillsammans med Sida på detta sätt för att sprida kunskap bland boråsarna om de globala målen och om vår plats i världen. I Borås stads miljömål, som antogs i början av 2018, kopplas det lokala miljöarbetet direkt till de globala målen, och alla nämnder och bolag har i uppdrag att integrera målen i sitt dagliga arbete.

Att göra vår planet till en bättre plats för alla att leva på är något vi ska lyckas med tillsammans. FN-högkvarteret i New York, biståndsorganisationer, kommuner, ända ner till dig själv när du pendlar till jobbet eller handlar. Alla bidrar vi hela tiden till detta.

Vi hoppas att många boråsare, skolor, företag och föreningar är med i oss arbetet för en rättvisare och mer hållbar värld.

Carin Jämtin, generaldirektör, Sida

Tom Andersson (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat, Borås stad

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.