Debatt

SP en nyckelaktör i Västsverige

Debatt ,
Det är vår övertygelse att gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt främjas av att SP:s ledning är förankrad och placerad i Västsverige, skriver Björn Brorström och Roland Andersson.
Foto:Alex Ljungdahl
Det är vår övertygelse att gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt främjas av att SP:s ledning är förankrad och placerad i Västsverige, skriver Björn Brorström och Roland Andersson.

Högskolan i Borås har en rad viktiga samarbeten med SP som fungerar som en brygga mellan akademi och näringsliv. Gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt främjas av att SP:s ledning är placerad i Västsverige, skriver Björn Brorström och Roland Andersson.

Idag har vi ett mycket väl fungerande innovationssystem i och kring Storgöteborg där universitet, högskolor och forsknings-institut samarbetar med varandra och med företag och förvaltning i regionen. Att det fungerar bra och utvecklas positivt är mycket tack vare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, som är en nyckelaktör.

Just nu ser SP:s ägarbolag, Rise, över koncernens struktur och man diskuterar varumärken och profilering. Översynen av institutionsstrukturen i landet har föranletts av ett nytt ägardirektiv till Rise, och en konkret förändring är en ny styrelse för det dominerande bolaget i koncernen SP. Vi förutsätter att förändringsarbetet kommer att stärka SP:s utveckling som bolag och varumärke. SP är och har varit synnerligen framgångsrikt och en fortsatt satsning på SP är betydelsefullt inte bara för Västsverige utan för hela landet.

Sveriges framtid som kunskapsbaserad industrination är avhängig en stark utbildnings- och forskningssektor, men också en utbyggd samverkan mellan våra lärosäten och näringslivet. SP:s forskningsverksamhet har under senare år vuxit kraftigt till följd av en lyckad strategisk satsning och man har varit duktiga inte minst när det gäller ansökningar till EU:s ramprogram.

SP är sedan 40 år huvudsakligen lokaliserat till Borås, där finns idag 700 av institutets medarbetare. Förankringen i Västsverige understryks ytterligare av att institutet även har 150 personer anställda i Göteborg. Av SP:s medarbetarskara är cirka 400 personer forskarutbildade.

En viktig orsak till institutets framgångar är att SP har gett sin spetskompetens förtroende att arbeta med en jämförelsevis begränsad styrning uppifrån. Att devisen om medarbetarna som en organisations viktigaste tillgångar har med framgång omsatts i SP och beror delvis på den fysiska närheten mellan ledningen och forskarna. Resultatet har blivit ökad kreativitet och engagemang.

Högskolan i Borås har en rad viktiga samarbeten med SP inom bland annat samhällsbyggnad, materialutveckling och återvinning. SP fungerar som en brygga mellan akademi och näringsliv. Det är vår övertygelse att gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt främjas av att SP:s ledning är förankrad och placerad i Västsverige. Befintliga nätverksstrukturer bör inte försvagas utan ytterligare förtätas genom viktiga framtidssatsningar. Västsverige är i förhållande till Stockholm och Öresundsområdet underfinansierat vad gäller statliga satsningar på forskning. Dessa förhållanden behöver ändras.

Björn Brorström

rektor, Högskolan i Borås

Roland Andersson

styrelseordförande, Högskolan i Borås

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.