Debatt

SP en nyckelaktör i Västsverige

,
Det är vår övertygelse att gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt främjas av att SP:s ledning är förankrad och placerad i Västsverige, skriver Björn Brorström och Roland Andersson.
Foto:Alex Ljungdahl
Det är vår övertygelse att gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt främjas av att SP:s ledning är förankrad och placerad i Västsverige, skriver Björn Brorström och Roland Andersson.

Högskolan i Borås har en rad viktiga samarbeten med SP som fungerar som en brygga mellan akademi och näringsliv. Gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt främjas av att SP:s ledning är placerad i Västsverige, skriver Björn Brorström och Roland Andersson.

Idag har vi ett mycket väl fungerande innovationssystem i och kring Storgöteborg där universitet, högskolor och forsknings-institut samarbetar med varandra och med företag och förvaltning i regionen. Att det fungerar bra och utvecklas positivt är mycket tack vare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, som är en nyckelaktör.

Just nu ser SP:s ägarbolag, Rise, över koncernens struktur och man diskuterar varumärken och profilering. Översynen av institutionsstrukturen i landet har föranletts av ett nytt ägardirektiv till Rise, och en konkret förändring är en ny styrelse för det dominerande bolaget i koncernen SP. Vi förutsätter att förändringsarbetet kommer att stärka SP:s utveckling som bolag och varumärke. SP är och har varit synnerligen framgångsrikt och en fortsatt satsning på SP är betydelsefullt inte bara för Västsverige utan för hela landet.

Sveriges framtid som kunskapsbaserad industrination är avhängig en stark utbildnings- och forskningssektor, men också en utbyggd samverkan mellan våra lärosäten och näringslivet. SP:s forskningsverksamhet har under senare år vuxit kraftigt till följd av en lyckad strategisk satsning och man har varit duktiga inte minst när det gäller ansökningar till EU:s ramprogram.

SP är sedan 40 år huvudsakligen lokaliserat till Borås, där finns idag 700 av institutets medarbetare. Förankringen i Västsverige understryks ytterligare av att institutet även har 150 personer anställda i Göteborg. Av SP:s medarbetarskara är cirka 400 personer forskarutbildade.

En viktig orsak till institutets framgångar är att SP har gett sin spetskompetens förtroende att arbeta med en jämförelsevis begränsad styrning uppifrån. Att devisen om medarbetarna som en organisations viktigaste tillgångar har med framgång omsatts i SP och beror delvis på den fysiska närheten mellan ledningen och forskarna. Resultatet har blivit ökad kreativitet och engagemang.

Högskolan i Borås har en rad viktiga samarbeten med SP inom bland annat samhällsbyggnad, materialutveckling och återvinning. SP fungerar som en brygga mellan akademi och näringsliv. Det är vår övertygelse att gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt främjas av att SP:s ledning är förankrad och placerad i Västsverige. Befintliga nätverksstrukturer bör inte försvagas utan ytterligare förtätas genom viktiga framtidssatsningar. Västsverige är i förhållande till Stockholm och Öresundsområdet underfinansierat vad gäller statliga satsningar på forskning. Dessa förhållanden behöver ändras.

Björn Brorström

rektor, Högskolan i Borås

Roland Andersson

styrelseordförande, Högskolan i Borås

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Borås Tidning så godkänner du samtidigt våra regler.

På bt.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på bt.se. På tider då Borås Tidnings webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på bt.se

bt.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på bt.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Borås Tidning som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.