Debatt

Småbondeprojektet – en jordbrukspolitisk nödvändighet

Thomas Gunnarson ,
Foto:Björn Larsson Ask/TT

Efter att Livsmedelsstrategin presenterats och den politiska processen gått in i en ny fas - förverkligandet av det första jordbrukspolitiska beslutet sedan 1967 som syftar till en svensk jordbruksproduktion - så måste man fundera på vad det kan innebära rent praktiskt för svenska jordbrukare.

Det är redan uppenbart att den svenska landsbygden och dess jordbrukare måste ställa sig frågan hur man själv skall agera framöver. Är man en del av denna industriella lantbruksrevolution som utmålas som målet med Livsmedelsstrategin och som nu byråkrati, rådgivning, ekonomi och forskning fått instruktioner och ekonomiska medel för att jobba med i denna politiska riktning, eller är man en del i det som framöver kommer att betraktas som hobbyjordbruk, deltidsjordbruk eller rent av månskensjordbruk? Skall man vara rent krass är det som betraktas som familjejordbruk enligt Bryssel knappast i den storlek att det kan anses vara stort nog för Livsmedelsstrategin.

Finns det då ingen annan möjlighet än att kasta in handduken? Men vänta lite. I förra CAP-beslutet fanns en faktor som inte har diskuterats i svensk jordbrukspolitisk debatt: Small Farmers Scheme (SFS). En möjlig svensk översättning tycks vara Småbönders Projekt, som då är en möjlig reservutgång för den som inte vill vara med i den ekonomiska karusell som Livsmedelsstrategin uppmanar till. Kanske kan man till och med ordna upp sin tillvaro utan den kringorganisation som Livsmedelsstrategin nu initierar.

Men det finns en hake: Small Farmers Scheme måste upp till diskussion som ett delmoment i den svenska CAP-debatten (Common Agriculture Policy) inför nästa CAP-beslut och accepteras av politikens parter. 

Är det dags för den grupp lantbrukare och bönder som insett att den nya jordbrukspolitiken, Livsmedelsstrategin, inte är till för dem att därmed ställa krav på annan politik? 

Och att Small Farmers Scheme är något som är nödvändigt i svensk jordbrukspolitik för att balansera de storskaliga effektivitetskraven som nu ställs på landsbygdens småföretagare, ett  ”Småbondeprojekt”?