Debatt

Slutspråkat om tolkar

Debatt Artikeln publicerades

Johan Hellström går till förnyad attack efter två replikskiften och ställer återigen samma frågor kring tolkhjälp och kommunal information på diverse språk.

Lättillgängliga tolkar kombinerat med kommunal information på olika språk, får som konsekvens att man nödvändigtvis inte behöver lära sig det svenska språket. Vi vill ha restriktivitet beträffande tolktjänster och kommunal information på olika språk för att skicka ut en tydlig signal att kunskaper inom det svenska språket är en nödvändighet för att komma in i det svenska samhället. Nämnda tjänster är även kostsamma, och vi menar att dessa resurser skulle kunna göra bättre nytta inom exempelvis skolan, äldreomsorgen eller barnomsorgen.
Att man på sin ålders höst tappar tappar förmågan att kommunicera på andra språk än sitt modersmål är ju tyvärr en mer eller mindre ofrånkomlig del i själva åldrandet.
Vi tycker därför att det är rimligt att äldre som på grund av ålder eller demens tappat förmågan att göra sig förstådda på svenska skall få möjlighet att få vård på sitt hemspråk. Vi är och förblir ett pari som sätter svenska intressen i första rummet.

William Petzäll(sd)
kommunfullmäktigeledamot