Debatt

Släng inte maten och är mindre kött

Replik Artikeln publicerades
Foto: Bertil Ericson / TT

Svar till ledaren ”Klimat och ekosystem kan inte ställas mot varandra”, BT 13/2.

Vi vill gärna börja med att välkomna Mikael Hermanssons ingång till frågan och ambitionen att lyfta och lösa komplexiteten i alla de lösningar som vi måste göra. Världen måste minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som vi vet att det också går dåligt för den biologiska mångfalden och världens ekosystem. Hermansson ställer en rad frågor, kopplat till den eventuella motsättningen klimat och ekosystem i relation till ekologiskt lantbruk eller ekologiska livsmedel. Vi kan inte svara på alla hans frågor, men vi vill försöka svara på hans sista fråga: ”Hur gör vi nu?”. Vi svarar med hur Borås stad kan se på frågan.

Vi ser fortfarande en satsning på ekologiska livsmedel som positiv. Utan att räkna upp alla fördelar med ekologisk mat, är just de positiva effekterna på biologisk mångfald oerhört viktiga och nödvändiga. Klimatpåverkan kvarstår, där Hermansson också skriver om en eventuell nödvändig kompromiss som innebär att vi behöver satsa på både ekologiskt lantbruk och lantbruk baserat på konstgödsel och bekämpningsmedel. Vi ser dock inte behovet av denna kompromiss initialt, utan ser snarare behovet av andra åtgärder som motverkar matens klimatpåverkan i ett tidigare skede.

Minska matsvinnet i alla led: mat som slängs efter skörden eftersom det inte uppfyller vissa normer, mat som slängs eftersom ingen har köpt det i butiken, mat som slängs eftersom man har lagat för mycket eller för att man har glömt det och det har blivit dålig. Det slängs på tok för mycket mat. Mat som oavsett produktion har lett till en klimatpåverkan och som har tagit odlingsmark i anspråk.

Minska mängden kött: Vi och andra delar i världen behöver konsumera och fokusera mer på vegetabilisk mat, lokalproducerat naturbeteskött och närodlat istället. Stora ytor används till att producera foder till djurhållningen, dessa ytor skulle kunna användas till att odla mat till en ökande befolkning.

Sedan kvarstår fortfarande att ekologisk mat kan kräva större markytor. Fokuserar vi på de ovan nämnda åtgärderna behöver faktiskt dessa markytor inte vara större än dagens ytor till lantbruk. Borås behöver öppna upp landskapet genom odling och bete och därmed bidra till den biologiska mångfald som det medför. I andra världsdelar finns också en potential att effektivisera den ekologiska matproduktionen så att samma yta kan ge mer skörd. I så fall skulle scenariot vara att vi globalt sett minskar den totala ytan som används till jordbruk och planterar träd på samma yta. Då skulle vi tillsammans kunna åstadkomma en minskad klimatpåverkan.

Vi anser att det mest konkreta vi alla kan göra och bidra med är att sluta slänga mat och att minska köttkonsumtionen. Och att vi alla agerar nu – framför allt lokalt.

Anna Ljunggren, kommunbiolog på miljöförvaltningen

Peter Rydberg, energisamordnare på miljöförvaltningen

Pia Aspegren, miljöutredare på miljöförvaltningen

 

Svar direkt: Det är alltid glädjande när kommunala tjänstemän ger sig in i debatten, inte minst när den handlar om klimatet och ekomaten. Den sortens transparens är välkommen. Jag tar fasta på en punkt i deras svar, nämligen den om att Borås behöver öppna ”… landskapet genom odling och bete och därmed bidra till den biologiska mångfald som det medför”. Här gör lantbrukare och djuruppfödare en avgörande insats, som sällan uppmärksammas i klimatdebatten. Vilken föranleder ännu en fråga:

Vad gör Borås stad för att det ska gå lättare för dessa kommunens klimathjältar att fortsätta göra sin viktiga insats?

Mikael Hermansson, politisk redaktör (tf), Borås Tidning

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.