Debatt

DEBATT: Slå inte sönder Barnhälsan

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Jessica Gow/TT

Den föreslagna besparingen inom Barnhälsan i Borås är orimlig. Vi har redan nu mer att göra än vad vi hinner med, påpekar skribenterna.

Förskoleförvaltningen i Borås stad har i veckan presenterat sina förslag på besparingar inför 2020. Det beskrevs i BT 17/10 att dessa besparingar kommer att drabba administration och stödfunktioner i första hand. Tommi Wärme, fackligt ombud för Lärarförbundet, lyfte farhågor kring vilka konsekvenser det kommer att få för verksamheterna om det dras ner på Barnhälsan. Vi som arbetar i Barnhälsan delar dessa farhågor.

”Enligt skollagen och förskolans läroplan ska verksamheten anpassas till alla barn i förskolan, och barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd.” (Lpfö 18).

”Borås stads antal barn och ungdomar ökar, de minskar inte. Barnhälsan borde inte rustas ner utan snarare förstärkas.”

Barnhälsan är inte en administrativ funktion, det är en stödfunktion. Vårt främsta uppdrag är att ge konsultation, handledning och utbildningsinsatser med syfte att öka pedagogers kompetens att förstå och bemöta barn i behov av särskilt stöd. Vi är specialpedagoger och psykologer, som stöttar och kompletterar rektorers och förskolepersonalens allmänpedagogiska arbete så att de ska kunna tillgodose det särskilda stödet i den ordinarie verksamheten.

Vi stöttar vårdnadshavare, utvecklar lärmiljöer och bevakar det lilla barnets intresse. Detta vill säga att vi representerar och beaktar barnperspektivet. Vi samverkar också med externa aktörer såsom barn- och ungdomspsykiatrin, individ- och familjeomsorgen, logopeder, BVC, habiliteringen, Samspelsmottagningen och familjecentralerna i Borås stad. Vi arbetar utifrån forskning och beprövad erfarenhet för att främja hälsa och utveckling och förebygga ohälsa, som skollagen anvisar.

”Tidiga insatser förespråkas starkt av forskningen. Samhällets satsningar på detta sparar både hälsa och pengar i förlängningen.”

Forskning har visat att vart fjärde barn i förskolan har psykiska, emotionella och/eller sociala problem. Rapporter från pedagoger i förskolan visar enligt Socialmedicinsk tidskrift att de sett en förändring där allt yngre barn mår dåligt jämfört med tidigare decennier. Däribland ingår barn med en identifierad funktionsnedsättning, cirka fyra procent, men även barn som har behov av särskilt stöd och eller stimulans av andra skäl. Ställ detta i relation till att Borås stads förskolor har 6 000 barn.

Tidiga insatser förespråkas starkt av forskningen. Samhällets satsningar på detta sparar både hälsa och pengar i förlängningen. Skolinspektionens rapport från 2017, ”Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd”, nämner att: ”Flera studier konstaterar att arbetet med barn i behov av särskilt stöd ställer höga krav på kompetens, kunnande och förhållningssätt. Det är av vikt att förskolepersonal får möjlighet att reflektera över och analysera sitt arbetssätt och sin verksamhet. Det behövs en samverkan med expertis inom områden som specialpedagogik och psykologi.”

Forskning pekar på att ett välfungerande stöd till förskolans personal har stor betydelse för att kunna utforma effektiva stödinsatser. Barnhälsan i Borås stad har i dagsläget kommit långt i att bli en välfungerande stödfunktion. Efterfrågan av Barnhälsans kunskaper är stor ute i verksamheterna. Vi i Barnhälsan har tagit emot studiebesök från andra kommuner om vårt förebyggande teamarbete, där specialpedagogisk och psykologisk kompetens samspelar och kompletterar varandra.

De föreslagna besparingarna på Barnhälsan innebär en minskning med tre tjänster av tolv, det vill säga 25 procent av vår personalstyrka. Vi har redan nu mer att göra än vad vi hinner med. Borås stads antal barn och ungdomar ökar, de minskar inte. Barnhälsan borde inte rustas ner utan snarare förstärkas.

Sara Bohman

Sara Carlsson

Suzana Sörling Cavrak

Helena Ehrenberg

Anette Falkenström

Anette Gustavsson

Annica Lundborg

Malin Pettersson

Eva-Maria Riddar

Valentina Rosbeh

Helena Lindvert Skjelseth

Katrin Ström

Barnhälsan, Borås stad

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.