Debatt

Skrota Förbifart Stockholm och satsa på järnvägen i Sjuhärad

Debatt Artikeln publicerades

I Stockholms stad och landsting är det allianspartierna som styr.

Högt upp på agendan står ”Förbifart Stockholm”, ett vägprojekt som riskerar landa med ett rejält magplask kring 40 miljarder kronor. Effekterna av nya vägsatsningar i storstäder är välkända: Bilköerna blir kvar, eftersom de inte kan byggas bort. Nya vägprojekt leder till ohämmad trafikökning med försämrad luft och hälsa, persontransporter och yrkestrafik försvåras, vilket missgynnar näringslivets utveckling och människors livsmiljö.
Är Förbifart Stockholm då en fråga som berör Sjuhäradspolitiken? Självklart – när 40 miljarder kastas i sjön på föråldrade lösningar i Stockholm, kan Sjuhärad se sig i månen efter nödvändiga infrastruktursatsningar. Faktum är att Förbifart Stockholm och liknande vägprojekt på allianspartiernas dagordning, riskerar att tränga undan investeringar i Götalandsbanan, Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan, järnvägar som är viktiga för utvecklingen i Sjuhärad.
Moderaterna som största parti i alliansen har ett särskilt ansvar för att regeringens infrastrukturproposition som läggs under 2008, har en hög andel investeringar i järnväg samt en rimlig och väl avvägd vägsatsning som prioriterar nödvändigt underhållsarbete i vägnätet samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
I infrastrukturpropositionen har allianspartierna all möjlighet i världen att visa att de menar allvar med att ställa om Sveriges transportpolitik i hållbar riktning, både vad gäller person- och godstransporter. Och även om statsminister Reinfeldt gärna vill lägga hela ansvaret för Sveriges miljöpolitik på europanivå, kan inte ens han hävda att besluten om järnvägssatsningar i Sverige ska komma från Bryssel. Centerpartiet innehar två strategiska ministerposter i regeringen: miljö och infrastruktur. Snälla Andreas Carlgren, nöj dig inte med att byta bränsle i bilarna och vifta med miljöbilspremien, utan pröva vingarna utanför bilindustrins famn. Och Åsa Torstensson, med rötter i Bohuslänska graniten, försök få Anders Borg att lätta på plånboken så att Sveriges näringsliv kan få hållbara transportlösningar. Gärna med kombinationen järnväg och sjöfart.
Vi vill också vädja till alliansföreträdarna i majoriteten i Borås att påverka sina kollegor i Stockholm. Stoppa Förbifart Stockholm och säg ja tack till en hållbar infrastruktur i Sverige och Sjuhärad.

Birgitta Losman
regionpolitiker (mp)
Johan Hellström
vik gruppledare Borås (mp)