Debatt

"Skriv för frihet" kan göra skillnad för människor

Olle Persson Liridona Rexhepi Victoria Balika  My Cadier ,

Vi som lever i ett land med demokrati inser kanske inte vilka privilegier vi lever med jämfört med hur människor har det i andra samhällen. Årligen anordnar den ideella människorättsorganisationen Amnesty International kampanjen ”Skriv för frihet”. Under denna kampanj lägger Amnesty fram ett antal fall där människor har fått sina mänskliga rättigheter kränkta.

Namnunderskrifter samlas in och organisationen skriver brev till makthavare. I många fall riskerar dessa människor att utsättas för tortyr och långa fängelsestraff under rentav omänskliga förhållanden vi aldrig skulle kunna föreställa oss. Vi anser att ”Skriv för frihet” är en oerhört viktig kampanj som vi vill synliggöra.

De mänskliga rättigheterna är alltid en internationell angelägenhet. Således är det fullt legitimt för omvärlden att reagera om en kränkning sker. I första hand är det den aktuella statens ansvar att den enskilde får upprättelse, men så är det inte alltid, och därför måste omgivningen påverka.

Röster som ifrågasätter huruvida kampanjen gör någon skillnad finns. Man menar att dessa kränkningar inte är någonting som berör mig personligen och inget man kan påverka. Många ifrågasätter även hur dessa brev skulle kunna göra skillnad för människors situationer.

Faktum är att kampanjen har gett resultat, självklart har inte vartenda fall friats eller åtgärdats, men förbättringar har skett. Se till exempel på den politiska fången Ales Bialiatski som fängslades för sina oppositionella åsikter. Uppemot 40 000 namnunderskrifter skrevs för att frikänna honom och det gav resultat, han friades.

Mänskliga rättigheter finns i skolan världen över, kunskaper om mänskliga rättigheter är inte mindre relevanta än olika ämnens kemiska uppbyggnad. Därav har mänskliga rättigheter en moralisk tyngd, vilket gör den väsentlig i undervisningen. Varje individ behöver veta att hon har ett värde och kan skapa sig en mening med sitt liv.

Genom att vi synliggör och uppmärksammar kampanjen så läggs en grund för att mänskliga rättigheter kan etableras. Skolor som startas i auktoritära länder är ett tecken på att mänskliga rättigheter och ”Skriv för frihet” indirekt gör ett avtryck. Skolan ska vara en plats för utveckling och den bör värdesättas. Då mänskliga rättigheter inte uppmärksammas lika mycket som logaritmer inom matematiken, anser vi det problematiskt att vi inte uppmärksammar något som alla berörs av dagligen.

”Skriv för frihet” bör synliggöras, på grund av att mänskliga rättigheter har ett värde. Mänskliga rättigheter är en internationell angelägenhet som omfattar alla. Det är således relevant att reagera på kränkningar.

Skolan utgör en viktig arena för främjande av kunskap om mänskliga rättigheter. Så gå nu ut och skriv på för våra rättigheter.