Debatt

Skolvalet – trubbel för några få

Skolvalet Artikeln publicerades
Foto: JESSICA GOW / TT

Vem ska bestämma vilken skola ditt barn ska gå på ? Du och ditt barn eller politiker och postnumret?

Ingenting är så viktigt i livet som utbildning. Det vi lär oss i skolan, och det vi inte lär oss, får konsekvenser för vårt gemensamma samhälle. Vi liberaler brinner för att alla skolor ska vara bra skolor där eleverna möts av höga förväntningar, skickliga lärare, goda pedagogiska ledare och att alla elever får det stöd de behöver för att kunna lyckas.

Vi tycker också att det är självklart att elever och föräldrar själva skall få välja vilken skola de vill gå på istället för att placeras i den skola som politiker och tjänstemän bestämmer. Att bli sorterad efter postnummer och gatunamn är sällan optimalt. I Sverige och Borås har vi en stark boendesegregation, vilket innebär att skolorna också blir segregerade. Det vill vi komma ifrån.

”Varför tog inte de rödgröna reda på hur ett aktivt skolval genomförs i andra delar i landet?”

Från och med i år får föräldrar och barn själva välja skola genom det aktiva skolvalet. Det tycker vi är bra, men vi tycker inte att det system för hur skolplatserna ska fördelas, som grundskoleförvaltningen fattat beslut om, är bra. Det är mycket märkligt att grundskolenämndens ordförande, Per Carlsson (S), skriver i BT (14/2) att ”systemet som tillämpas är svårt att försvara”. Det är faktiskt Per Carlsson som bär ansvar för det fattade beslutet, det är han själv som lagt fram förslaget. Om Carlsson tycker att det var fel system, så ändra på systemet, inte på det fria skolvalet.

Det aktiva skolvalet har i Borås Tidning beskrivits som ”kaos” och ”utskällt”. Jag håller inte med. Det är cirka 2 500 elever och föräldrar som valt skola och hela 92 procent har fått sitt förstahandsval. Det är inget kaos. Dock har skolvalet orsakat problem för några familjer genom otydliga regler, att en tjänsteman tagit felaktiga beslut och på grund av att syskonförtur inte tillämpats. För mig är det en gåta att politikerna i nämnden, som trodde att syskonförturen skulle gälla, inte följde upp hur blanketten/valet utformades. Där stod tydligt och klart att syskonförtur inte skulle tillämpas.

Där och då borde politikerna ha reagerat, men det gjorde de tyvärr inte.

Aktivt skolval med syskonförtur tillämpas framgångsrikt i flera kommuner i Sverige, bland annat i S-styrda Malmö och Botkyrka. Varför tog inte de rödgröna reda på hur ett aktivt skolval genomförs i andra delar i landet? Är det för att man återigen tror att man vet bäst och ensamma har lösningen på all världens olika problem, eller var det för att de från början inte ville genomföra ett aktivt skolval och därför inte brydde sig, eller ännu värre, ville att det skulle misslyckas?

De rödgröna politikerna i Borås vill enväldigt bestämma vilken skola ditt barn ska gå på och inte låta dig vara med i det valet. Vi liberaler tror att du och ditt barn är bäst lämpade att välja skola. Det är skillnaden. Låt det gärna bli en valfråga. Vill du bestämma själv eller ska politikerna bestämma åt dig?

Anna Svalander (L), Borås