Debatt

Skolkommissionens förslag är otillräckliga

Skola Artikeln publicerades

Svar till Åsa Fahlén m.fl., Lärarnas riksförbund, BT 6/11.

Liberalerna är besjälade av att skapa en bra skola för alla. Kunskap och utbildning ger människor möjligheter att förbättra sin livssituation och en gemensam och samlad strategi för att höja kunskapsresultaten och nå en likvärdig skola är något som Liberalerna brinner för.

I våras kom Skolkommissionen med sitt förslag för en mer likvärdig skola. En del förslag var bra, som till exempel ökad statlig styrning av skolan, en åsikt Liberalerna delar och har drivit länge, men det räcker inte. Skolkommissionens rapport blev tyvärr mer en katalog över utredningar som skulle kunna tillsättas istället för konkreta reformförslag för att vi ska kunna lyfta kunskapsresultaten i skolan.

Åsa Fahlén (Lärarnas riksförbund) med flera skribenter kritiserar i BT 6/11 allianspartierna för ”ointresse för Skolkommissionens förslag” och menar att det måste till en blocköverskridande överenskommelse för skolans framtid. Liberalerna är verkligen positiva till en block-överskridande överenskommelse som kan lyfta skolan. Problemet är att förslagen Skolkommissionen ger inte räcker. Åsa Fahlén verkar ha missförstått politikers uppdrag. Vår uppgift är inte att säga ja till dåliga eller otillräckliga förslag, utan ständigt arbeta för att utveckla och förbättra skolan.

När Skolkommissionens förslag bereddes i SKL:s utbildningsberedning hade både den rödgröna gruppen och allianspartierna alternativa yrkanden. Alla partier hade således synpunkter på, och var kritiska till, Skolkommissionens förslag.

Fler och flexibla vägar in till läraryrket, som kommissionen föreslår, kan vara bra. Men det kan också leda till sänkta antagningskrav som på sikt innebär försämrad kompetensnivå hos lärare. Vi liberaler vill tvärtom se högre krav för att få bli lärare. Kommissionen vill endast utreda behörighetskraven.

Vi vill att undervisningstiden skall ökas och anser att Skolkommissionen har för låg ambitionsnivå när det gäller ökad undervisningstid.

Liberalerna tycker också att det är viktigt att ge läraren utökade befogenheter för ökad studiero, bättre arbetsmiljö och god undervisning, något som saknas i Skolkommissionens förslag. Vi vill också att lärare ska rustas att bli bättre på ledarskap och vi vill ha ett särskilt ordningsbetyg.

En ytterligare viktig del som helt saknas i Skolkommissionens rapport är resonemang kring hur förskolan och förskoleklassen kan bidra till en positiv skolutveckling utifrån deras respektive uppdrag. Vi vill att skolstarten ska ske från sex års ålder och att förskoleklassen omvandlas till årskurs ett i en tioårig grundskola.

Liberalerna tror att dessa frågor är avgörande för en stark kunskapsskola med likvärdighet och tycker att Skolkommissionens förslag är otillräckliga. Om Fahlén menar att vi skall jamsa med i Skolkommissionens förslag, som vi inte tycker är tillräckligt bra, så kan vi meddela att det kommer vi aldrig att göra. Vi har mycket högre ambitioner för skolan än så. Vi kommer att jobba dag och natt för en bra skola för alla med ökade kunskapsresultat och likvärdighet.

Christer Nylander (L), riksdagsledamot

Anna Svalander (L), ledamot i SKL:s utbildningsberedning