Debatt

SD:s trädkramande är svårt att ta på allvar

Slutreplik Artikeln publicerades

Svar till Olle Engström (SD) och Andreas Exner (SD), BT 9/9.

Moderaterna värnar grönskan, både av miljöskäl och för att den bidrar till att göra staden mer estetiskt tilltalande. Vi anser att man bör undvika onödigt stora och kostsamma ingrepp. Det handlar dels om att vi månar om gemensamma resurser, men kanske framför allt att stadsmiljön tjänar en viktig roll i att binda ihop människor över generationer och få dem att känna tillhörighet till vår stad.

I en replik på vår debattartikel om varför träden på Brämhultsvägen ska bevaras, gör Sverigedemokraterna sitt yttersta för att visa att de minsann också bryr sig om grönskan i staden. Att partiets representant bara någon vecka tidigare röstat för avverkning av 39 anrika träd gör det dock svårt att lita på.

”De styrande partiernas och Sverigedemokraternas sätt att hantera frågan om träden på Brämhultsvägen har bara förlorare.”

De försöker också påskina att vi moderater skulle motverka en trygg och säker lösning för stadens cyklister och övriga invånare. Ingenting kunde vara mer fel. På tekniska nämndens junimöte föreslog vi att förvaltningen skulle utreda handlingsalternativ som skulle möjliggöra för träden på Brämhultsvägen att stå kvar. Som exempel på sådant alternativ har vi senare pekat på möjligheten att – vid behov – rusta upp den cykelbana som sträcker sig från Södra Älvsborgs sjukhus till Allégatan via Lugnet samt den befintliga cykelbanan på Brämhultsvägen. På så vis skulle det både kunna ske en markant förbättring för cyklisterna på sträckan, samtidigt som grönskan värnas.

Inga försämringar av trafiksäkerheten skulle heller följa av det förslaget, snarare tvärtom. De styrande partierna (S, MP, L, C) och Sverigedemokraterna har ignorerat vår föreslagna inriktning helt och hållet. De hade redan bestämt sig – träden skulle bort. Utan att överväga vårt förslag röstade de därför för att fortsätta på den redan inslagna vägen. Det är beklagansvärt.

”Dessa träd kan inte ersättas av nya, vare sig ur klimatperspektiv eller på ett känslomässigt plan, hur mycket man än låtsas.”

De styrande partierna och Sverigedemokraterna har byggt sin argumentation på att träden på Brämhultsvägen skulle vara i dåligt skick och utgöra en trafikfara. Enligt de uppgifter vi fått, gäller det dock långt ifrån samtliga av träden på sträckan. Att vilja ersätta dessa gamla, fullt friska träd med nya, utan att över huvud taget undersöka möjligheterna till alternativ, framstår mot den bakgrunden som djupt vårdslöst. Dessa träd kan inte ersättas av nya, vare sig ur klimatperspektiv eller på ett känslomässigt plan, hur mycket man än låtsas.

Tyvärr finns ännu fler saker som talar för hur illa hanterat ärendet är. I detaljplanen för området är placeringen för befintliga, liksom för kommande träd, mycket tydlig. Normalt sett när omfattande förändringar görs i strid mot detaljplan, behöver det först upprättas en strategisk miljökonsekvensbeskrivning och en ansökan om marklov skickas in. Att tekniska nämnden tar sig friheten att frångå den ordningen, när alla tvingas rätta sig efter dessa strikta krav, har vi svårt att acceptera.

De styrande partiernas och Sverigedemokraternas sätt att hantera frågan om träden på Brämhultsvägen har bara förlorare: miljön, grönskan, de boende i området och skattebetalarna. Listan kan göras lång. Vi förväntar oss att såväl stadens styre som Sverigedemokraterna omprövar sitt beslut och fram- över agerar med större försiktighet och lyhördhet i de frågor då många intressen ska samsas.  Det är vi övertygade om att boråsarna förväntar sig att vi som politiker kan klara av.

Annette Carlson (M), kommunalråd i opposition

Marie Fridén (M), ledamot i kommunfullmäktige

Paul-André Safko (M), 1a vice ordförande i tekniska nämnden

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.