Debatt

SD i Borås har passerat anständighetens gräns

Replik Artikeln publicerades

Svar till Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD) och Jonas Ellerstrand (SD), BT 18/5.

Sverigedemokraterna tar samhällsbyggnadsnämnden som exempel när de kritiserar Borås stad för odemokratisk kultur i stadshuset. De tar upp de satsningar vi i nämnden har gjort genom att delta i Europan 15 (1,35 miljoner kronor) samt en film som beskriver stadsutveckling och arkitektur i Borås (750 000 kronor).

SD hänvisar att ”det inte fanns någon utgiven delegation som rymmer dessa belopp”, att ”vid flera tillfällen har vi lyft frågan i nämnden men bedömts med goddag yxskaft” och slutligen att ”samtliga partier i nämnden, utom SD, röstade slutligen för att frågan skulle begravas istället för att utredas”.

När de sedan påstår att ”lagstadgade spelregler inte efterlevs” och att ”de etablerade partierna var mer måna att sopa obehagligheter under mattan än att fokusera på åtgärder” har de passerat anständighetens gräns. Någon hyfs i debatten kan man kräva, även från det ”etablerade” partiet SD.

”SD har utan tvekan kommit med helt obefogad kritik.”

Det verkar som om samtliga partier i samhällsbyggnadsnämnden, utom SD, förstår den demokratiska processen och vilka delegationer och attesträtter som föreligger. Vid ett flertal tillfällen har SD lyft frågan om satsningarna enligt ovan och fått både muntliga och skriftliga svar. Vad mer kan man begära? Inget har ”sopats under mattan” och alla regler har efterföljts!

Men låt oss nu, en gång till, förklara för SD om beslutsgången: Det är den demokratiskt valda nämnden som årligen fastställer en budget där verksamhetens inriktning och kostnadsram anges. Därefter är det förvaltningen som tar ansvar för att verkställa budgetmålen inom ramen för de kostnader som tilldelad budget ger utrymme för. Under löpande budgetår krävs därför inga separata beslut av ansvarig nämnd, förutsatt att inköp, investeringar och rekryteringar sker inom tilldelad budgetram.

Samhällsbyggnadsnämndens ökade utgifter under sista kvartalet 2018 var planerade mot bakgrund av nämndens prognostiserade positiva resultat för budgetåret. Att använda ett prognostiserat överskott till engångssatsningar är klok ekonomi för att visa följsamhet mot en budget i balans.

För nämndens del handlade utgifterna om mätinstrument och programlicenser utöver anmälningsavgiften för deltagande i arkitekttävlingen Europan 15 samt stadsbyggnadsfilmen om Borås. Kostnaderna för såväl arkitekttävlingen som filmen är relevanta för nämndens uppdrag. Dåvarande presidiet fick under hösten information om kommande kostnader för Europan 15 samt filmen. Samtliga utgifter av engångskaraktär avseende sista kvartalet 2018 har redovisats separat för nämnden.

När det gäller ovan redovisade kostnader har samhällsbyggnadsförvaltningen följt gällande föreskrifter och attestregler. Kostnader över fyra basbelopp (186 000 kronor) har i enlighet med nämndens attestregler attesterats av ordföranden.

Stadsrevisionens granskning av samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat 2018 har heller inte föranlett några anmärkningar.

SD har utan tvekan kommit med helt obefogad kritik.

Morgan Hjalmarsson (L), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.