Debatt

Sätt stopp för Borås största luftslott

Mats Svensson ,

Effekterna av ett kongresshus är rena fantasier. Det är bara att hoppas att våra politiker vågar ta en folkomröstning innan kongresshuset blir ett megaorangeri, skriver Mats Svensson.

Efter att på BT:s ledarsida, i artiklar och insändare blivit beskylld för att inte godta demokratiska beslut, fara med lögner, rigga en namninsamling, vara bakåtsträvare med mera, vad gäller ”ombyggnaden” av Folkets hus till kongressbyggnad, känner jag att det är på sin plats att ge en mer korrekt bild av hela processen. Hela mitt engagemang började för nästan exakt tre år sedan med en insändare där jag ifrågasatte bygget på grund av en önskan om att behålla Folkan, och att beslutsunderlagen för byggande av en kongressanläggning minst sagt var bristfälliga. Ganska snart blev vi en grupp som av olika anledningar delade samma mening. Vi började skriva insändare och försökte på andra sätt påverka politiker och andra beslutsfattare att ändra mening. Historien är kortfattat enligt följande.

2008 startar diskussionerna om ett kongresshus i Borås. 2010 gör Borås convention bureau en kravspecifikation på vad ett kongresshus i Borås bör innehålla. Kommunstyrelsen låter då en konsult, Björn Masuhr, göra en marknadsundersökning som överlämnas i mars 2012. De utlyser en arkitekttävling som vinns av Tengbom arkitekter med ett förslag om att bygga om Folkets hus. Det innebär att man i stort sett river huset och renoverar fasaden mot Järnvägsgatan till ursprungligt skick för att få det hela till en ombyggnad. Under tiden lobbas det friskt av kommunalråden, och fullmäktigeledamöterna inbjuds till ett möte (”maranatamöte”, ordagrant enligt en av fullmäktiges äldsta ledamöter) där denne Masuhr och Ulf Olsson (S) presenterar vilka enormt positiva effekter ett kongresshus får för kommunen.

Många av ledamöterna svalde denna positiva bild som målades upp, även om det fanns en hel del tvivlare som senare föll under partipiskan. Blocköverenskommelsen som fanns i stadshuset gjorde att alla partier (utom SD) blev mer eller mindre tvingade att rösta för, då både S och M (13 för och 12 emot) hade bestämt sig. Inför omröstningen gick Annette Carlson (M) så långt att hon besökte andra allianspartiers gruppmöten och hotade med överenskommelsens kollaps om man inte följde vad man tidigare varit överens om. I protest avgick KD:s Karl-Gustav Drotz. Inom S fanns det också avvikare, vilket visade sig när en medlem fick en utskällning för att ha skrivit på vår förra namninsamling, men där ven partipiskan extra hårt.

Vad gäller Björn Masuhrs utredning ”Effekterna av ett nytt kongresshus i Borås” så är det rena fantasier. Med facit i hand med ”Swedish Network of Convention Bureaus nationella kongressrapport för 2015” så skulle Borås få fler kongresser än vad Karlstad, Örebro, Linköping, Gävle, Norrköping, Västerås, Jönköping, Umeå och Eskilstuna tillsammans hade under 2015. Dessutom skulle kongresshuset locka till ytterligare 600 dagkonferenser för 12–500 deltagare, samt även husera 24 årliga konserter med 800 deltagare per föreställning.

Kommunstyrelsen svalde inte hela utredningen utan presenterade den enbart till 50 procent för fullmäktige, vilket även det är rena fantasier. Dessutom har man räknat med en turistomsättning på 3 900 kronor per dygn mot den verkliga omsättningen på 1 273 kronor (2015), enligt  BoråsBorås TME AB:s rapport den 24 februari 2016. Detta mantra om en turistomsättning på över 100 miljoner faller därmed platt till marken. Utöver detta finns en mängd halvsanningar och argument som är helt felaktiga i underlagen till fullmäktige.

Vad beträffar BT:s artikel den 12 november får där Ulf Olsson komma till tals med att vårt agerande kan komma att fördyra bygget. Det är mer än oförskämt. Bygget skulle ha varit klart redan nu i höst om inte kommunen varit klantig med att först inte säga upp hyresgästerna, sedan med att inte ha kollat detaljplanen och sist med att inte ha läst Trafikverkets remissyttrande angående densamma.

Där framgår det klart och tydligt att kommunen måste ge en bindande garanti att betala alla extra kostnader som kan uppstå vid Götalandsbanans dragning genom Borås till följd av ändringen av detaljplanen. Detta avtal har jag försökt att få fram på stadshuset, men blivit nekad att se. Vad säkert ett antal insatta vet är att förseningen fram till nu, på grund av klantighet, säkert måste kosta ett antal miljoner då det snart gått två år sedan anbuden antogs. Att nu få en syndabock för sina och kommunens misstag verkar inte vara en chans man missar.

En annan iakttagelse under den senaste tiden då våra styrande märkt det starka motståndet mot kongresshuset är att nu har även de andra manliga kommunalråden uttalat sig i media. Tidigare har endast Ulf Olsson, sufflerad av Annette Carlson, stått för all kommunikation. Det blir väl lättare att göra en pudel i grupp.

Inför ett behållande av Folkets hus teaterlokaler finns redan förslag med ritningar och kostnadskalkyler. Intresserade köpare till en av Borås mest centrala fastigheter finns också. Det är bara att hoppas att våra politiker vågar ta en folkomröstning innan kongresshuset blir ett megaorangeri.