Debatt

Sätt asylsökande i förvar för svenskarnas skull

Debatt ,

Svar till ledaren "Var går anständighetsgränsen?", BT 13/8.

Borås Tidnings ledarredaktion sällar sig till andra svenska medier när den helt missar målet i sin kritik av mitt förslag om asylförvar. BT:s ledare menar att SD har en ”politik som går rakt emot de grundläggande stadgorna”. BT borde först ha läst dem. I FN:s konvention om civila och politiska rättigheter finns det undantag i artikel 12, som tillåter ett land att begränsa dessa rättigheter. Dessutom står det även att rättigheterna bara gäller dem som är här lagligt. Alla som passerar vår gräns utan tillstånd gör en illegal handling.

Vidare står det i vår grundlag, regeringsformen kapitel 2 § 25 att man får göra undantag för dem som inte är svenska medborgare. Alltså bryter det inte heller mot grundlagen. Dessutom står det redan i vanlig lag, utlänningslagen kapital 10 § 1, att en utlänning får tas i förvar om dess identitet är okänd eller osäker.

BT vill sedan göra sig till tolk över mitt förslag. Men redan 2013 la jag förslaget som just handlade om att inrätta asylförvar. Det ligger då i sakens natur att asylsökande inte kan demonstrera överallt eftersom de är hänvisade till de transitcentrum där de ska befinna sig medan asylansökan processas. 

Att hänvisa till situationen i de asylförvar Australien använder sig av är inte heller relevant eftersom vi inte kommer att använda Australiens förvar, utan våra egna, som givetvis ska hålla tillräcklig standard under asylprocessen. Kritiken mot Australien har inte gällt förvaren i sig, utan förhållandena däri, som är en helt annan fråga.

Våra kära journalister försöker nu gemensamt få detta förslag att låta så hemskt som möjligt. Problemet är bara, förutom att svensk lag redan tillåter det, att andra västerländska demokratier gör samma sak, inte bara Australien utan även Schweiz. Kristdemokraterna tog till och med inspiration från SD och la ett liknande förslag förra året – utan något ramaskri från svenska medier. Det är med andra ord inget nytt eller konstigt.

Vad som dock är konstigt är BT:s hållning. Är det rimligt att hundratusentals med osäker eller okänd identitet ska släppas helt fria i vårt samhälle? Är det ansvarsfullt av en stat att ha det så?

Fundera över det här: Om en afghan vill resa in i Sverige som turist så krävs visum. Man kollar identitet, bakgrund, ekonomiska medel med mera. Först därefter kanske ett visum utfärdas så att han kan resa in. Detta är alltså inget som vare sig media eller något av de andra partierna tycker är konstigt eller ifrågasätter. Där ska det vara kontroll. Men om samma person istället väljer att korsa Sveriges gräns utan tillstånd (illegalt alltså) för att sedan söka asyl – då helt plötsligt är det enligt samma personer som accepterar visumsystemet både konstigt och odemokratiskt att kräva liknande form av kontroll och identifikation. Mycket underligt.

Det hela är egentligen väldigt enkelt att förstå. Sverige har framför allt ett ansvar mot sina egna medborgare. Inte resten av världen som i strid med våra regler passerar vår gräns. Vi måste upprätthålla säkerhet och trygghet. Brottslighet, otrygghet och terrorism som sköljer genom Europa i kölvattnet av asylinvandringen kräver kraftfulla åtgärder. Att ignorera denna verklighet, vilket medier och de andra partierna gör, är det riktiga sveket mot svenska folket och ett hot mot demokratin – inte mitt förslag inspirerat från andra västerländska demokratier.

Kent Ekeroth (SD)

Svar direkt

Kent Ekeroth menar att BT:s ledarsida missar målet, men kan själv med rätta anklagas för att ha missförstått eller medvetet misstolkat spelreglerna.

Det som gör att förslaget från Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson är rättsvidrigt är att det innehåller ett kollektivt frihetsberövande – utan föregående individuell prövning.

Ekeroth hänvisar till Kristdemokraternas förslag, men deras förslag skiljer sig avsevärt från Sverigedemokraternas eftersom de tidigare föreslog en zon där ärenden kan snabbutredas och klarläggas – det är långt annorlunda än SD:s kollektiva frihetsberövande av alla som söker skydd.

Ekeroth försöker vifta bort den fruktansvärda situationen med självmordsförsök, missförhållanden och övergrepp i Australiens transitcenter, men erbjuder inget bättre löfte än att ”tillräcklig standard” ska gälla i SD:s motsvarande förvar. 

Visst stämmer det att också Schweiz i vissa fall håller människor i förvar – men de har individuella prövningar, tidsgränser för frihetsberövande och särskilda grunder för fortsatt förvarstagande. Men de har återkommande fått kritik från UNHCR. 

Att som SD försöka skrämma människor till att släppa på rättssäkerhet är allt annat än ansvarsfullt.

Ledarredaktionen