Debatt

Samhället sparar pengar med digital vård

Debatt Artikeln publicerades

Svar till ledaren ”Garanti som garanterat leder vilse”, BT 10/2.

Med anledning av digitaliseringsminister Anders Ygemans (S) förslag om att införa en nationell digital vårdgaranti lyfte ledarsidan i Borås Tidning ett antal viktiga frågor. Vi delar synen på att det råder en uppenbar risk för slöseri med skattemedel om alla landsting ska uppfinna sina egna lösningar. De modeller som landstingen hittills har tagit fram ligger många år efter dem som vi etablerade nätläkare erbjuder, både vad gäller kvalitet och effektivitet.

Men likt vissa kritiker av privata aktörer påstår ledarsidan att vi gör storvinster. Det är inte sant. Vi har hittills investerat hundratals miljoner kronor i utveckling av digitala verktyg och modeller som det offentliga inte har behövt bekosta och som hundratusentals människor fått läkarvård genom.

Vi går ännu inte med vinst. Den ersättning som vi får ligger fortfarande långt under produktionskostnaden för ett genomsnittligt vårdbesök, trots att vården, läkarna och resultatet är detsamma. Det innebär att samhället sparar pengar när vårdmöten sker digitalt istället för fysiskt.

Det finns också en slentrianmässig kritik om att vi erbjuder behandlingar utifrån efterfrågan snarare än behov. Det är inte heller sant. Vi har ett väl utvecklat system för att bedöma patienternas vårdbehov och hänvisar patienter som vi inte kan behandla till andra lämpliga vårdnivåer (exempelvis egenvård eller akuten) utan att begära ersättning.

Dagens otillräckliga och otillgängliga vårdsystem har också risker som måste uppmärksammas. Vad gäller psykisk ohälsa är problemet inte att patienter söker för ofta. Det är precis tvärtom. Obehandlad psykisk ohälsa leder till lidande och stora samhällskostnader. Vi måste därför sänka trösklarna för behandling så att personer kan söka vård innan besvären blir kroniska och/eller svåra att behandla.

För oss kommer patientsäkerheten först. Därför har vi erfarna specialistläkare och välutvecklade digitala system såsom automatisk avvikelserapportering, utvecklad granskning och rådgivning kollegor emellan, samt en nedskriven dialog mellan patient och läkare som ofta är betydligt säkrare än den traditionella vårdens tilltro till fax- och pappershantering.

Den digitala vården kan bidra till att spara pengar, förbättra vården och, inte minst, till en mer jämlik vård med ökad tillgänglighet (särskilt i glest befolkade delar av landet). Det är bra med ett kritiskt förhållningssätt till nya metoder, men kritik bör vara sakligt underbyggd.

Visst finns strukturella problem att lösa, och där kan vi alla vara konstruktiva. Men stirra inte på detaljerna. Lyft blicken mot hela vårdsystemets framtid. Forskning visar att digitalisering av vården kan ge stora samhällsekonomiska vinster, bland annat genom att både de vårdprofessionellas och patienters tid används effektivare. På så vis kan vi ha en chans att möta vårdbehoven även i framtiden. Det är den utvecklingen vi ska fokusera på.

Daniel Persson, innovationschef, Min doktor

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.