Debatt

Säg nej till en dålig storregion

Debatt ,

Handelskammaren ser helst ett Västsverige bestående av Västra Götaland, Halland och Jönköping. Den konstellationen förhåller sig bäst till nuvarande näringslivsstrukturer och hur människor arbetar och pendlar, skriver Ove Lillestöl och Stefan Gustavsson.

Västsvenska Handelskammaren är positiv till tanken om storregioner – i synnerhet funktionella storregioner som speglar hur människor rör sig och hur samhället är ordnat. Men som det är nu uppfattar vi förslaget från indelningskommittén som misslyckat.

För det första motsvarar inte förslaget hur människor lever och arbetar. Dessutom ska indelningen göras i två separata steg, vilket riskerar att öka skillnaderna mellan regionerna/landstingen om det inte blir ett andra steg vid ett regeringsskifte 2018. För det tredje har kommittén varit dålig på att lyssna in och ta till sig synpunkter från näringslivet, som bland annat diskuterat var Värmland, Sörmland och Jönköping bäst kan inordnas.

Ansvaret för förslagen ligger hos kommittén, men Västra Götalandsregionens politiker har nu ett ansvar att säga nej till det förslag som lagts fram. Andra regionala politiker har kunnat säga nej och sluppit undermåliga förslag. Det borde regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) också göra och inte acceptera den andrahandslösning som detta nu har blivit.

Annars kanske Johnny Magnusson kan förklara vad som blir bättre för de boende i Svenljunga av att Sunne ingår i samma region? Blir vårdcentralen bättre? Får den lättare att rekrytera läkare? Stärker det tillväxten i Västra Götaland så att det går att utveckla vården för framtiden? Tycker oppositionen, med Helene Eliasson (S) i spetsen, att det är ett bra förslag att gå ihop med Värmland? Kan möjligtvis hon svara på varför en koppling till Torsby är bättre för Tranemo än till Gislaved?

Det är en sak vad politikerna tycker, men man kan också fundera på hur många boråsare som faktiskt har hört talas om indelningskommitténs förslag och som automatiskt håller med om att en sammanslagning med Värmland är rätt väg att gå. När tänker egentligen regionpolitikerna ta dialogen med dem?

Handelskammaren ser helst ett Västsverige bestående av Västra Götaland, Halland och Jönköping. Den konstellationen förhåller sig bäst till nuvarande näringslivsstrukturer och hur människor arbetar och pendlar. Vad säger Magnusson (M) om en sådan lösning?

Skälen är flera: mellan Göteborg och Jönköping kommer det att ta mindre än en timme att resa med tåg när höghastighetståget är på plats. Det blir ett starkt tillväxtstråk längs järnvägen och R40. Och det är en restid och tillväxt som aldrig kan matchas mellan Göteborg och Karlstad, där restiden är ungefär två och en halvtimme.

Som sagt så är Västsvenska Handelskammaren för större regioner, men då måste det var rätt regioner som delas in vid ett tillfälle. Med rätt regioner menar vi mer än vilket som är närmaste universitetssjukhus. Ska man få en region som hänger ihop och som människor kan förhålla sig till behöver man se över hur människor pendlar, hur framtida infrastrukturplaner ser ut, hur näringslivet är sammankopplat etcetera. Kort och gott måste man observera människors vardagsmönster.

Värmland skulle också gynnas bättre av en annan lösning. För Värmlands del anser vi att den naturliga kopplingen är Svealandsregionen. Värmlands utveckling blir starkare som en del av länken mellan Stockholm och Oslo, inte som en del mellan Dalarna och Göteborg.

Ove Lillestöl

regionchef för Västsvenska Handelskammaren i Boråsregionen

Stefan Gustavsson

näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren.