Debatt

Så kan vi få fler idéer att växa

Föreningar Artikeln publicerades

I föreningslivet finns många goda idéer, men ofta saknas pengar. Därför finns Arvsfonden. Vår uppgift är att finansiera projekt som kan göra så att bra idéer blir verklighet. Arvsfonden fördelar pengar till projekt som rör barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

En sammanställning av hur våra utbetalningar fördelade sig under förra året visar på stora skillnader mellan länen. Västra Götaland tillhör de län som får ganska mycket pengar per invånare från Arvsfonden. Under förra året tilldelades föreningarna i Västra Götaland hela 92 miljoner kronor, en ökning med 46 miljoner jämfört med 2015.

I hela Sverige fick över 400 projekt dela på 734 miljoner kronor under förra året. Ett rekordstort stöd till nyskapande projekt i hela landet.

Mest intressant blir det ändå om vi jämför länen per invånare. Jämtland var det län som fick mest projektstöd med 132 kronor per invånare. Minst fick Sörmland med 14 kronor per invånare. Det innebär att de jämtländska föreningarna var nästan tio gånger bättre på att söka projektstöd jämfört med de sörmländska under förra året.

Västra Götaland placerar sig på en tionde plats bland landets 21 län med 55 kronor per invånare. Bland annat beviljades projektstöd till Mölndal Outdoor IF. De tilldelades 4,1 miljoner kronor för att bygga en föreningslokal i Sjövalla. Även om det kommer många spännande projektansökningar från länet så skulle ännu fler föreningar kunna göra som Mölndal Outdoor IF och få sina idéer att växa med hjälp av projektmedel från Arvsfonden.

I Sverige har vi sedan 1928 en ordning där arv utan en legal arvinge går till Arvsfonden. Även om Arvsfonden i dag har mycket pengar att fördela så tillämpas strikta urvalskriterier för projekten. Kriterierna innebär att vi bara fördelar arvspengar till nyskapande projekt med goda möjligheter att leva vidare efter projekttiden och med hög delaktighet från fondens målgrupper.

Arvsfonden kan bidra ännu mer till att utveckla föreningslivet i Västra Götaland. För det finns många bra idéer i länet. Vår uppmaning till föreningslivet i Västra Götaland är därför tydlig: Om ni har ett problem ni vill lösa eller en möjlighet ni vill tillvarata med ett utvecklingsprojekt, vänd er då till oss. Vi är hela Sveriges arvsfond.

Hans Andersson, enhetschef, Arvsfonden