Debatt

Rut-avdraget ger nya arbetstillfällen

Debatt Artikeln publicerades

Jobben kommer att bli valets viktigaste fråga. Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik kan alliansen nu fortsätta göra satsningar i budgeten för fler jobb.

Alliansens mål är full sysselsättning. Vår inriktning är att göra det mer lönsamt att arbeta, billigare och enklare att vara företagare samt att ha en politik för hela Sverige. Mot det ställs förslag från oppositionspartierna som går i rakt motsatt riktning.

De senaste åren har antalet personer som arbetar ökat och utanförskapet minskat. Nu är det läge att vårda de reformer som gjorts och ta ytterligare steg för att stärka arbetslinjen och företagande.
Rut-avdraget har funnits i drygt sex år och det populära skatteavdraget för hushållsnära tjänster är här för att stanna. Rut har lett till fler tjänsteföretag, som många gånger startas och drivs av kvinnor och utrikes födda. Intresset för tjänsterna fortsätter att öka och antal Rut-företag har ökat med 3 295 i antal mellan 2010 och 2012. Totalt finns det 13 488 Rut- företag i Sverige och 126 av dessa företag finns i Borås. Det är arbetstillfällen som har skapats tack vare Rut.

Grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden har på detta sätt fått en lägre tröskel in på arbetsmarknaden och därmed kommit ett steg närmare ett tryggt jobb med en riktig lön. Utanförskap och svartarbete trängs på detta sätt tillbaka. Svarta jobb blir vita och fler människor får en möjlighet till egen försörjning.

I Borås har Rut-tjänster använts av 4 384 personer i år. Rut har gjort det enklare för många familjer och äldre att få vardagspusslet att gå ihop. Statistik från SCB visar att det är mest barnfamiljer med två eller fler barn och pensionärer över 85 år som köper tjänsterna. Sedan Rut-avdraget infördes visar också Skatteverkets utvärderingar att acceptansen bland allmänheten att anlita svart arbetskraft minskat.

 Om Socialdemokraterna får bestämma så behåller de Rut-avdraget, men det krymper. Tjänster ska bara få köpas för upp till 50 000 kronor, idag är summan 100 000 kronor. Samtidigt väljer de att behålla Rot-avdraget.

Således behåller de dubbelt så stora subventioner på manligt utförda arbetsuppgifter som dem som till största del utförs av kvinnor. Detta skulle slå hårt mot en bransch som till största del drivs av kvinnor. Deras tänkta samarbetspartner Vänsterpartiet vill helt avskaffa Rut.

 Konjunkturinstitutet har gjort bedömningen att Rut-avdraget inte kostar den svenska staten ett öre. Rut-avdraget ger nära nog tillbaka mer till statskassan i form av skatteintäkter än vad skattereformen kostar.

Alla tjänar på att det skapas fler jobb där människor kan gå från utanförskap till en anställning med lön, pensionspoäng, sjukpenning, anställningstrygghet, nya kontakter i form av kolleger och kunder och tid över för familjen. 

Vi nya moderater anser att alla jobb är viktiga för att minska utanförskapet och för att öka sysselsättningen, och inte minst ser vi med glädje på den utveckling som skett med fler företag som startats och vuxit. Alla jobb är viktiga och alla jobb behövs.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
riksdagsledamot från Borås och ledamot i näringsutskottet

Lars Hjälmered (M)
riksdagsledamot och gruppledare i riksdagens näringsutskott