Debatt

Rödgröna politiker: "Modellen med Västtrafik håller inte"

Debatt Artikeln publicerades

Så länge Borås stad hade ansvaret för kollektivtrafiken gjorde vi stora satsningar. Sedan regionen tog över minskade vår möjlighet att påverka avsevärt och vi har fått sämre kollektivtrafik, skriver rödgröna toppolitiker i Borås.

För några år sedan tog Västra Götalandsregionen över ansvaret från kommunen för kollektivtrafiken i Borås. Nu kan vi tyvärr konstatera att detta var ett stort misstag.

Så länge Borås stad hade ansvaret gjorde vi stora satsningar och resandet ökade kraftigt. Sedan regionen tog över minskade vår möjlighet att påverka avsevärt och vi har fått sämre kollektivtrafik. Minimalt lokalt inflytande och ett anmärkningsvärt ointresse för Borås från regionen är en förödande kombination.

Avståndet har växt till beslutsfattare. Det blir allt svårare för oss att åstadkomma det vi vill med kollektivtrafiken, att ge resenärerna ett sådant utbud, både i stad och på land, att buss blir ett självklart alternativ för allt fler.

I förrgår blev dessutom en ny upphandling av kollektivtrafiken inne i staden klar. Borås Lokaltrafik (BL) lade det ekonomiskt bästa anbudet – vårt kommunägda bolag som har skött stadstrafiken i 70 år. Lång erfarenhet och det lägsta priset. Man hade kunnat tro att utgången var given. Men inte. Ett företag som aldrig har drivit busslinjer i Borås ska ta över efter sommaren 2014.

Ännu mer otroligt blir detta utfall om vi tar hänsyn till vad kunderna tycker om Borås Lokaltrafik. Vid en mätning i december 2012 var nästan osannolikt många – 94 procent av de intervjuade resenärerna – nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa. På en skala mellan 1 och 5 nådde BL 4,45.
Ett företag som aldrig har kört i Borås vinner på utlovad framtida kvalitet. Borås Lokaltrafik har redan bevisat sin kompetens, men döms genom en undermålig upphandling ut mot en nybörjare i Borås!

Borås Lokaltrafik kunde alltså lägga det lägsta anbudet, men missgynnas på ett orimligt sätt av upphandlingssystemet. BL är kommunägt och får bara lägga anbud på trafik inom vår kommun. En förlorad upphandling innebär nedläggning.

De stora koncernerna kan ge sig in och försöka ta över var de vill, träna sig fram i stad efter stad, och med tiden bli mästare på att lämna de mest välformulerade planerna över hur de tänker arbeta om de vinner upphandlingen. Borås Lokaltrafik får inte vara med och träna på det sättet, utan har istället tränat på att verkligen köra buss i Borås. Med nyss redovisat resultat.

Vår slutsats är att Borås stad måste överge den nuvarande ordningen. Kollektivtrafiken hos oss får inte längre styras av Västtrafik allena. Vi måste ha avgörande inflytande över busstrafiken i vår egen stad! Den är en nyckel för framgångsrik, hållbar utveckling av Borås.

Tom Andersson (MP)
kommunalråd

Lena Palmén (S)
kommunalråd

Ida Legnemark (V)
gruppledare, kommunstyrelsen

Olle Hermansson (Vägv)
gruppledare, Kommunstyrelsen

Kjell Classon (S)
kommunstyrelsen