Debatt

Risk för besparing i förskolan

Debatt ,
Budgeten som vi i förskolenämnden har blivit tilldelad hade inneburit 5,8 barn per anställd i förskolan. Tack vare statsbidraget så lyckas nämnden att få ner siffran till 5,5 barn. Vi klarar därmed inte ens rikssnittet på 5,2, konstaterar Mattias Karlsson.
Foto:Björn Lindgren/TT
Budgeten som vi i förskolenämnden har blivit tilldelad hade inneburit 5,8 barn per anställd i förskolan. Tack vare statsbidraget så lyckas nämnden att få ner siffran till 5,5 barn. Vi klarar därmed inte ens rikssnittet på 5,2, konstaterar Mattias Karlsson.

När Borås bygger nya förskolor så ökar kostnaderna för lokalerna. Risken är stor att vi kommer att nå ett snitt på sex barn per anställd då nämnden får mindre pengar, vilket innebär besparingar på personalen, skriver Mattias Karlsson.

Förskolan är en viktig del av många barns utveckling. Därför bör politiken tidigt satsa resurser i förskolan för att värna om barnen och ge barnen en så bra start som möjligt inför deras fortsatta liv. Satsningar tidigt gör stor skillnad för barnen i framtiden och minskar risken för skolmisslyckanden senare i livet, enligt forskning.

Detta har den rödgröna regeringen insett och ger därför tillfälliga statsbidrag för att minska barngrupper, vilket i alla fall är en positiv aspekt då det lokala rödgröna styret istället minskar budgeten för förskolan.

Budgeten som vi i förskolenämnden har blivit tilldelad hade inneburit 5,8 barn per anställd i förskolan. Tack vare statsbidraget så lyckas nämnden få ner siffran till 5,5 barn. Vi klarar därmed inte ens rikssnittet på 5,2– och då talar vi om ett snitt där varje anställd ansvarar för fler än fem barn. Sedan ställer sig politiken frågande till varför många väljer bort att arbeta i förskolan, även om våra medarbetare som jobbar inom förvaltningen gör ett fantastiskt jobb med de resurser de har. Men detta arbete sliter hårt på personalen, vilket leder till sjukskrivningar, vikarier och att förskolebarnen får fler vuxna att anknyta till - vilket i längden inte är det bästa för barnen. Jag hade själv som småbarnsförälder inte velat ha pedagogiskt ansvar för närmare sex barns utveckling.

Att staden växer, liksom att det tidigare inte byggts förskolor, har lett till platsbrist. Detta har ignorerats under lång tid.

Äntligen har den rödgröna minoriteten vaknat till och det byggs nu fyra förskolor under nästa år och ytterligare tio förskolor under de närmaste åren. Problemet när det byggs nytt är att hyra och driftskostnader för nämnden ökar, något som förskolenämnden i dagsläget inte får förstärkning i budget för. Ungefär tio procent av byggkostnaden brukar Sveriges kommuner och landsting (SKL) räkna med att driftskostnaderna blir.

Under detta och nästa år så ökar kostnaderna för nämnden med minst 14 miljoner kronor på grund av nybyggen. Detta är totalt vad vi får i budgetförstärkning från de rödgröna, vilket ska räcka för att behålla personal och kvalitetssäkra förskolorna. På förra nämndmötet fick vi kostnaden för hyran av nybyggda Gånghester förskola som går från barack och 30 360 kronor till fast förskola och 2,2 miljoner per år.

Sammantaget är detta inte en satsning från de rödgröna utan ett sätt att göra besparingar på förskolan. Förskolenämnden har redan i dag svårt med rekryteringar och att lyckas nå rikssnittet på 5,2 barn per anställd. Risken är stor att under nästa år eller året därefter kommer vi att nå ett snitt på sex barn per anställd då nämnden får mindre pengar, vilket innebär besparingar på personalen.

Mattias Karlsson (M)

ledamot i förskolenämnden, Borås