Debatt

Replik: Hanteringen av energikombinatet stinker

Debatt Artikeln publicerades

Thomas Svensson, miljöpartist och ersättare i styrelsen för Borås energi och miljö undrar i en artikel i BT (14/5) på vilket sätt fullmäktige undanhållits fakta kring det tilltänkta energikombinatet. 

Att Thomas Svensson är insatt i ärendet och tycker att han har fått tillfredställande med information är inte konstigt, då han som en av tolv ingått i en mycket exklusiv grupp som utgjort styrgruppen för utredningen. Styrgruppens uppgift var att ”vägleda framtagningen av förstudien ur ett ekonomisk, tekniskt och miljömässigt perspektiv”. Förutom en styrgrupp har det också funnits en referensgrupp vars uppgift var att ”följa och kritiskt granska utredningsarbetet”. Anmärkningsvärt är att Borås energi och miljös VD ingått i båda grupperna, det vill säga, både styrt och kritiskt granskat utredningen. 

Styrgruppens handlingar har varit strikt konfidentiella under hela utredningsarbetet (det har pågått i två år så det är naturligt att Svensson känner att han dryftat frågorna under lång tid). Svensson undrar om jag inte haft kontakt med ”mitt” kommunalråd och via honom fått del av den hemliga informationen. Vad betyder konfidentiellt för Thomas Svensson? Betyder det att det är fritt fram att föredra handlingarna på partigruppsmöten? Får de kopieras i smyg och distribueras till styrgruppens partikompisar? Eller till alla fullmäktigeledamöter? 

Jag har haft ”förmånen” att få muntlig underhandsinformation via majoritetens strategigrupp, dock har inga skriftliga handlingar förekommit. Men om det varit en förmån vet jag inte, för vetskapen om de till en början galna planer på Fischer-Tropsch Diesel och energikombinat på 4,5 miljarder, lika mycket som hela Borås stads omsättning, har lämnat mig sömnlös.
I januari blev fullmäktiges ledamöter kallade till ett informationsmöte med 24 timmars varsel. Ytterligare två informationstillfällen annonserades, i februari och i mars. Jag tog chansen att ställa frågor vid dessa informationsmöten, men ärligt talat, hur lätt är det att ställa frågor kring en utredning som fortfarande var hemligstämplad?

Jag bad att få läsa utredningen i januari, men fick inte tillgång till den. Jag frågade igen i februari utan resultat och i mars fick jag besked om att det var känsligt att ställa frågor kring energikombinatet på mejl. Jag kontaktade Borås energi och miljö, som hänvisade till ”ägaren” det vill säga Borås stad. Borås stad svarade att ”utredningen är inte diarieförd” och ”den har kommit till kommunhuset på underliga vägar”. Detta sammantaget tycker jag är att undanhålla och dölja information för fullmäktiges ledamöter. Tills slut ville man på nåder låta mig låna ”mitt” kommunalråds exemplar. Det räckte dock inte för mig, jag ville ha ett eget och ta med hem. Till flera personers förvåning fick jag då ut utredningen med stränga order att inte visa den för någon. Det gjorde jag inte, jag höll mig till spelreglerna.
I april efter att min första artikel nådde BT blev utredningen offentlig, men fortfarande med ordet ”konfidentiellt” tryckt på varje sida av den 84 sidor långa rapporten. Var det verkligen avsikten från början att offentliggöra den? Enligt uppgift var den ursprungliga planen att inte släppa utredningen förrän ett inriktningsbeslut fattats av kommunfullmäktige, det tyckte jag var ovärdigt och därför agerade jag.

Är det så att Borås energi och miljö försöker etablera fakta på marken? Att förhoppningen var att låta fullmäktige fatta inriktningsbeslut innan fullmäktiges ledamöter fick möjlighet att överblicka konsekvenserna? Sant är ju att det på Borås energi och miljös hemsida funnits nyhetsbrev i två års tid om hur energikombinatet ska byggas 2013, som om det redan var beslutat. Det är inte okej. Åtminstone inte för mig och hur jag uppfattar demokrati. Det är inte heller okej att skrämmas med argument som att elcertifikaten går ut 2012, så om vi inte bygger nytt så mister vi bidrag från staten om 30 miljoner. Att investera 1,6 miljarder är ju ett ofantligt mycket större åtagande än att mista 30 miljoner ett år.
Bygg de nya pannorna på Ryaverket, låt dem verka de cirka 35 år som? avfallspannorna håller, det framtidsperspektivet håller Om trettio år kommer sannolikt både elförsörjning och produktion att se helat annorlunda ut. Skräms inte med falska miljöargument. Skräms inte med felaktiga ekonomiska argument. Skäms!
Att bygga en varmvattenledning för 400 miljoner, är det verkligen det bästa vi kan göra för vår gemensamma miljö i Borås?

Anna Svalander
Folkpartiet