Debatt

Regionledningen sviker Mark

Debatt ,
Det finns tydliga hot mot jourcentralen på Skene sjukhus och vårdcentralerna i Skene och Horred, skriver Krister Andersson och Lisa Dahlberg.
Foto:Lars-Åke Green
Det finns tydliga hot mot jourcentralen på Skene sjukhus och vårdcentralerna i Skene och Horred, skriver Krister Andersson och Lisa Dahlberg.

Fritsla vårdcentral och Naturbruksgymnasiet på Strömma har redan fått sina yxhugg. Det finns tydliga hot mot jourcentralen på Skene sjukhus och vårdcentralerna i Skene och Horred. Vilka fler verksamheter i Marks kommun hotas när den moderatledda regionledningens iver att spara och sälja ut får härja fritt, undrar skribenterna.

Mark är ett exempel på en kommun som kraftigt missgynnas av den nuvarande regionledningen. Istället för att satsa på en sjukvård som finns nära medborgarna och utveckla både Skene sjukhus och vårdcentraler i området är det besparingsförslag och utförsäljning som står på dagordningen. Något är galet när marknadsvillkor väger tyngre än människors behov, vi betalar ju alla skatt just för att vi alla ska kunna ha en trygg och bra vård nära oss. Sjukvård har i vår värld aldrig varit tänkt som en vinstmaskin.

I förra veckan kom två förslag. Dels att alla vårdcentraler inom regionens egen koncern Närhälsan måste gå med plus, dels ett förslag att stänga ytterligare fem vårdcentraler, däribland den i Viskafors dit Fritslaborna blivit hänvisade efter nedläggningen. Besluten innebär att man fråntar Närhälsan möjligheten att själv prioritera sitt arbete i ett område.

Andra exempel på hur Mark lämnas åt sitt öde är att underhållet av Viskadalsbanan är så eftersatt att man behöver halvera antalet tåg 2017, detta istället för att rusta upp banan och öka möjligheten för Markborna till effektiv och miljövänlig pendling.

Varför blir det då så här? Den skattehöjning som den moderatledda regionledningen genomförde tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har försvunnit in i sjukvårdens fortsatta och förutspådda kostnadsökningar, tillsammans med en iver att centralisera pengarna till ledningen i Vänersborg. Det ger mindre resurser kvar till de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna att fördela i sin delregion.

En annan faktor är den ideologiska viljan att sälja ut offentlig verksamhet. Vi upplevde det i Sätila där den offentligt drivna vårdcentralen hux flux gick över i privat ägo. Eftersom regionledningen i detta skede är väldigt hemlighetsfull så är vi rädda att det är fortsatta utförsäljningar att vänta. Vi ser även detta på andra håll i regionen.

Vi har en annan väg. Socialdemokraterna vill utveckla den nära sjukvården och arbeta lokalt för att minska behovet av sjukhusvård. Vi vill utveckla tågen och kollektivtrafiken och fortsätta bedriva verksamhet på alla regionens naturbruksskolor. Vi tror att det är smart att satsa på att hela Västra Götaland ska utvecklas och vi ser hur Marks läge kommer att innebära strategiska fördelar i framtiden. Därför måste vi skapa möjligheter i Mark genom lokal och regional politik för gemensam utveckling. Nu styr den moderatledda regionledningen Mark mot avveckling.

Krister Andersson (S)

ledamot i regionfullmäktige

Lisa Dahlberg (S)

kommunalråd i Mark