Debatt

Regionen måste ta ansvar för arbetspendling även på landsbygden

kommunikationer Artikeln publicerades
Limmareds station på 1910-talet. På den tiden gick tågen kors och tvärs här i bygden.
Foto: Okänd
Limmareds station på 1910-talet. På den tiden gick tågen kors och tvärs här i bygden.

Menar Västra Götalandsregionen verkligen allvar med sina visioner när det gäller landsbygden, undrar skribenterna.

Vi har förstått att framtiden är mycket oviss för en viktig del av kollektivtrafiken i en av de kommuner – Tranemo kommun – som ligger längst bort från stad och maktcentrum i regionen. Det handlar om anslutningstrafiken till tågstationen i Limmared som idag sker i form av tågtaxi och som Västra Götalandsregionen är ansvarig för. Denna service är betydelsefull av flera skäl och vi vill uppmana till en dialog kring frågan.

Tillgången till tåget är för oss undertecknade en förutsättning för att kunna leva och verka i kommunen och regionen. Vi satsar stort både i termer av ekonomi, tid och våra sociala liv när vi etablerar oss här. Vi bidrar med kunskap och engagemang i kulturliv, turism och mycket annat. Inom de fält vi verkar är arbetsmarknaden dock regional och nationell, och att begränsa vår verksamhet till det lokala fungerar inte.

Via Limmareds station har vi en fungerande tillgång till Borås och Göteborg och därmed även en hyfsad tillgång till Malmö och Stockholm. Detsamma gäller också i andra riktningen, det vill säga möjligheten att få kolleger och samarbetspartner att komma till oss. Idag reser vi till Göteborg och tillbaka på tre–fyra timmar med tågtaxialternativet och vi kan arbeta under resan. När bussen ska ta oss samma väg via Borås eller Kinna tar resan istället fyra–sex timmar med betydligt sämre möjligheter till att arbeta. Arbetspendling på de premisserna fungerar inte.

En annan viktig aspekt av detta är tvåbilsnormen på landsbygden, som är en utmaning för miljö- och hållbarhetsarbetet. Limmared är stationen från vilken traktens invånare ska få tillgång till landets tågnät och tack vare tågtaxi är det faktiskt möjligt – med lite pusslande – att välja ett liv med ingen, delad eller endast en bil per hushåll.

I regionens trafikförsörjningsprogram från 2016 läser vi om målen om ett ökat kollektivresande, behoven av beteendeförändringar för att minska klimatpåverkan och de fossila utsläppen. Vi läser om det prioriterade utvecklingsområdet ”Hållbart resande från dörr till dörr – utveckla en smart kombination av färdsätt”. Vi undrar om ni vill fortsätta göra verklighet av era visioner. Menar ni allvar när ni säger att ”Invånarna i hela Västra Götaland ska ha goda möjligheter att utvecklas genom utbildning, arbete och goda kommunikationer”?

Vi vill leva och verka i en levande bygd med engagerade människor. Därför har vi valt att bo där vi bor, för att vi ser potential att vara med och påverka samhället och vår gemensamma framtid. Och trots att den digitala utvecklingen idag möjliggör mycket arbete på distans behöver många av oss regelbundet kunna resa till olika arbetsplatser. Hittills har tågtaxi gjort detta möjligt. Det finns förmodligen många alternativa sätt att tillmötesgå detta behov, men att inte erbjuda något alternativ alls är ingen lösning.

Liv Sonntag, landskapsarkitekt LAR/MSA

Kalle Magnusson, fastighetsägare Väveriet i Uddebo

Isak Bergström, musiker

Martina Sildén, kostymdesigner, scenograf

Eyal Shachar, filmarbetare

Stina Kajaso, scenkonstnär

Maria Nyqvist, arkitekt SAR/MSA

Thomas Czinder, tekniker

Gustav Bodell, företagsägare

Ida Equitz, krögare Hofsnäs Herrgård

Danilo Equitz, krögare Hofsnäs Herrgård

Åsa Blixt, enhetschef Västra Götalandsregionen

Fabian Hildebrand, musiker och projektledare