Debatt

Regeringens skattepolitik slår hårt mot landsbygden

Politik Artikeln publicerades

Regeringens politik för att minska utsläpp och ställa om till förnybara energikällor skjuter bredvid målet. Det är utsläppen som ska bort, inte bilarna. Fokus borde därför ligga på långsiktiga spelregler för biobränslen, teknikutveckling och omställning av fordonsflottan.

Med regeringens skattehöjningar är det människor som bor utanför städerna, utan något alternativ till bilen, som drabbas. Möjligheten att använda sig av kollektivtrafik för att ta sig till arbete eller fritidssysselsättningar är starkt begränsad – bilen är därför helt nödvändig för många.

Närmare en miljon hushåll i landet kör fler än 2 000 mil per år. De får med regeringens bilpolitik betala uppemot 1 800 kronor mer i skatt på bensin och diesel per år. Det är sammanlagt 3 600 kronor mer jämfört med när alliansregeringen lämnade. Sverige styr i hög fart mot världens högsta bränsleskatter.

En av de skatter som skulle slå hårdast mot landsbygden är den nationella flygskatt som rege-ringen aviserat. Skatten skulle leda till indragna rutter och dyrare inrikesflyg, samtidigt som dess klimatnytta är marginell. Regeringen vill återigen införa en skatt som bygger på att straffa avstånd i vårt avlånga land och som försvårar för både jobb och företagande på landsbygden. Vi moderater säger tydligt nej till en nationell flygskatt. Om den införs, kommer vi att avskaffa den när vi tar över makten.

Landsbygden behöver inte ökade kostnader, utan en långsiktig och hållbar politik med bättre konkurrensvillkor. Det är viktigt att se hela landet och vi vill skapa förutsättningar som gör det möjligt bo, leva och arbeta i hela Sverige. Vi moderater vill därför avskaffa regeringens automatiska och årliga uppräkning av drivmedelsskatterna. Vi satsar åtta miljarder kronor till år 2020 för att ändra på rege-ringens bilpolitik och göra det lättare för hela Sverige att leva.

Stärkt konkurrenskraft inom lantbruket är även viktigt för sysselsättningen på landsbygden. Vi vill snarast se en jämförelse av svenska och utländska lantbrukares skattetryck, för att säkerställa mer konkurrenskraftiga villkor. Vi vill även förenkla reglerna och göra dem mer likställda med övriga EU och därmed minska jordbrukets administrativa tidsåtgång och kostnader.

Sverige är ett avlångt och glesbefolkat land. Med lägre skatter och bättre konkurrensvillkor blir det möjligt att bo och arbeta i hela Sverige. Det vill vi moderater kämpa för. Regeringens politik leder till raka motsatsen.

Maria Malmer Stenergard (M), skattepolitisk talesperson

Sten Bergheden (M), landsbygdspolitisk talesperson